ניתוח צרכים לייעוץ פיננסי

 

1. ריכוז מצב כלכלי.

 

 

רכזו בדף מסודר את הנתונים הבאים:

 

 

 

הוצאות משפחתיות

מהי רמת ההוצאות החודשית הקיימת ? (הוצאות ללא הפקדות לחיסכון)                  

הכנסות לא מוצהרות

האם אתם משתכרים כספים שאינם מוצהרים כשכר                                                                             

במידה וכן נא לתאר סכום מקור ההכנסה ובאילו מקרים היא תיפסק.


 

 נכסים והתחייבויות

א.נכסים

כגון נדל"ן, תיקי השקעות , חסכונות שאינם קופות גמל /השתלמות, נדל"ן,

 

ירושה עתידית מההורים 

 

 

סוג הנכס

שווי מוערך

מניב מדי חודש

 

 

דירת מגורים

 

 

האם יש משכנתא ?

 

נדל"ן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נכס עסקי

 

 

 

 

(דיבידנד / זכות בעלים) נא פרט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ירושות צפויות

 

 

לאחר חישוב חלוקה והוצאות משפטיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג חסכון

שאינו פנס'

הפקדה חודשית

סכום צבור

היכן וכיצד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התחייבויות

במידה ויש משכנתא מהו סכומה ומה מועד הפירעון, חישוב מקורב של כמה נדרש

 להחזיר מדי חודש.

הלוואות, התחייבויות נוספות כגון רצון "לסגור סכום כסף לילדים"

 (חתונה, לימודים, ...) אבל זכרו:.

המטרה הראשונה היא לא ליפול לנטל על הילדים.

 אח"כ, אם יישאר כסף – יכולים כמובן להחליט לתת אותו למי שרוצים.

 

 

 

 

סוג התחיבות

יתרת התחיבות

תשלום חודשי

הערות (לדוגמא: תיאור, האם קשור לנכס או לדירת מגורים...)

משכנתא (דירת המגורים)

 

 

 

הלוואה

 

 

 

משכנתא (לנכסים נוספים)

 

 

 

 

 

 

 

 

ג.הכנסות ממשלח יד 

"אב"

 

מעמד עיסוקי

תפקיד

שכר ברוטו

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בן זוג ___________________

 

מעמד עיסוקי

שם המעסיק

תפקיד

שכר ברוטו

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במידה ועצמאי :                                                       

לקוח אב                    רווח שנה קודמת            אוצפי רווח שנה באה ________ .

בן זוג -                         רווח שנה קודמת      או      צפי רווח שנה באה ________ .

 

 

 

 

להמשך דרך עמוד מרכז כל אחד יכול!

 

 

 

 

*
*
*
*
checked

 

         1-700-700-913 

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל