ביטוח קולקטיבי? האם זה מועיל גם לאינבדואל?

 

 

 

ביטוחי קולקטיב

חלק מהציבור חבר בארגונים בהם ניתנת לו האפשרות להצטרף לביטוחים קולקטיביים (קבוצתי).

במידה וידוע לך על אפשרות כזו לך או לב/ז. (גם אם לא צורפת לביטוח), בדוק כל הנתונים וציין למעקב בטבלה:

 

ארגון

מי חבר

סוג ביטוח

סוג ביטוח

סוג ביטוח

סוג ביטוח

האם הצטרפת

 

 

לצורך בחינת האפשרויות ובדיקת הכיסויים וההיקפים שבתוכניות למניעת תשלומי כפל או כיסויים (ותשלומים)

בלתי רצויים מומלץ לארגן (ממקום העבודה, הארגון, הוועד או חברות הביטוח):

 

 חוברת תנאי תכנית בתוקף, (שים לב התוכניות במסלול זה משתנות מידי תקופה ואפילו מחליפות גופי ביטוח)

 

במידה וצורפת- בדוק האם יש בידך אישור הצטרפות כולל רשימת המבוטחים במשפחה סכומי ורובדי

הביטוח שנרכשו (מסמך "דף פרטי הביטוח" ).

בחלק מהארגונים אין מודעות לחוק המחייב מסירת מסמך זה לחבר- נא עדכנם ובמידת הצורך
שלח מכתב הכולל את הוראת החוק –למסירה
.
 

 

ערוך טבלה ובה כל בן משפחה בנפרד והכיסויים שברשותו במסגרת תכניות אלה.

שים לב להגדרות הכיסוי, היקפו, תקופת התשלום-תגמול, מחירו והשתנות פרמיה.

חשוב מאוד לקרוא את תנאי ההצטרפות והחיתום (לא תמיד פטור מחיתום -טוב למבוטח!)

 

 

להמשך דרך עמוד מרכז כל אחד יכול!

 

 

 

 

*
*
*
*
checked

         1-700-700-913 

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל