יעוץ וביטול תשלומים

תהליך ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

ובדיקת תשלומי ביטוחי משפחה 

בחברת ייעוץ ללא מכירה

מתחיל ביצירת קשר 

לבדיקת הרווח הצפוי לך

לצפיה בכל התהליך וברישיון החברה לייעוץ אובייטיבי מטעם האוצר

 נא גלגלו לתחתית העמוד 

 1-700-700-913

 

פנה עכשיו ונשמח לבדוק כמה נוכל להציל גם לכם.

*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון נייד
נושא


   להסבר תהליך ייעוץ

              רישיון יועץ -שימו לב להתניות המיוחדות המונעות כל אפשרות לפגיעה באובייקטיביות

                                                               לחזרה למעלה 

      ייעוץ  פנסיוני ביטוחי בחברת ייעוץ אובייקטיבית ללא עמלות הפצה

 

נושא הייעוץ הפנסיוני בישראל היה במשך שנים רבות פרוץ באופן שלא הוגדר בחוק ולכן היה נוון בידיהם של שלוחו חברות הפנסיה והגמל, כשברוב הפעילות היועצים הפנסיונים היו בפועל סוכני ביטוח וסוכני מכירות שעבדו בעצם מטעם החברות שמכרו את המוצרים הפנסיוניים. ברור שבמצב זה פעילו שהוגדרה ללקוחות כייעוץ על ידם, נעשה תוך ניגוד אינטרסים במטרה למכור מוצרים מסוימים. שנים רבות לא ניתנה התייחסות המדינה ומשרד האוצר והפיקוח על הביטוח ושוק ההון לנושאים חשובים כמו האינטרס והזיקה שהייתה בין מי שמכר לציבור תכניות ביטוח ופנסיה למוצרים עליהם המליץ ללקוחותיו, לא נתנה המחשבה הראויה למידת האובייקטיביות הדרושה במתן ייעוץ או לרמת הידע והכלים העומדים לרשות היועץ , מצב שהשתנה לאחר החקיקה בחוק פיקוח על שירותים פיננסיים -הפרדה בין ייעוץ לשיווק לאחר מסקנות ועדת בכר בשנת 2005.

 

הרפורמה בחקיקה בעקבות התכנסות וועדת בכר הביאה לשינויים רבים בתחום הייעוץ הפנסיוני והביטוח, בחוק הפיקוח הוגדר באופן ברור מהו עיסוק בייעוץ פנסיוני, באיזה תכניות מדובר, למי אסור כלל לעסוק בתחום ומי רשאי להעניק ייעוץ פנסיוני וכן נקבע הפרדה והנחיות הפרדה בין שני המקצועות – יועץ פנסיוני וסוכן פנסיוני או משווק פנסיוני. בעקבות החקיקה אולצו הבנקים למכור את המכשירים הפנסיוניים שהיו בבעלותם קרי קופות הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות וכך בתוך תקופה של מספר שנים הוקמו בחלק מהבנקים הגדולים מערכות של ייעוץ פנסיוני והופעלו בעיקר ע"י יועצי ההשקעות שעברו הסבה בקורסים קצרים יחסית לעומת היועצים הפרטיים.

 

לחץ לחוות דעת אובייקטיבית מחברה שאינה מקבלת עמלות הפצה

 

מה הם היתרונות של ייעוץ פנסיוני בבנקים?

 

היתרון היחסי שקיים בייעוץ פנסיוני בבנקים לעומת ייעוץ פנסיוני בחברות ייעוץ פנסיוני -ביטוחי אובייקטיבי, הוא הפריסה הרחבה של הסניפים ומידת הנוחות הגבוהה בהגעה לסניפים שלהם. כמוכן, מאחר ודר"כ מכיר את הלקוח במשך תקופה ארוכה, יש בידו המידע לפחות החלקי בנודע להכנסות שלו, להוצאות שלו ובידו מידע פיננסי רב בנוגע לחשבון הבנק שלו ולנכסים שברשותו למשל משכנתאות, פיקדונות והלוואות. הבנקים השקיעו במערכות מחשוב חדשות שאמרות לסייע ליועצים להמליץ המלצות כאלה ואחרות למבוטחים הפונים אליהם לקבלת ייעוץ כאשר הם עומדים להמליץ על פעולות או הצטרפות לגופים הפנסיוניים עימם הם חתומים על הסכמי הפצה ושמספקים את מוצרים הפנסיוניים.

 

מעבר לכל זה,  נראה כי למרות טענת הבנקים כי ביכולתם להשיג עבור הלקוחות שלהם במסגרת ייעוץ פנסיוני הנחות גדולות על דמי הניהול וכן מצהירים כי אינם מעדיפים גוף פנסיוני אחד על פני אחר כתוצאה מקשרים עסקיים או זיקה כלשהי. נראה כי מכיוון שמייעצים רק במכשירים מסוימים ורק של גופים מוסדיים שמשלמים להם עמלות הפצה יש הטוענים כי בעצם לאחר מכירת קופות הגמל הפכו להיות זרוע שווקים של גופים אלה תוך מגבלה בהוזלת עלויות.

 

מהם החסרונות של הייעוץ הפנסיוני בבנקים?

 

לאחר סקירת מספר היתרונות שעשויים לנבוע מייעוץ פנסיוני בבנקים, נראה שבייעוץ זה גם מספר משמעותי של חסרונות ואפילו חששות. כך למשל במסגרת המחלקות של הייעוץ הפנסיוני בבנקים פועלים יועצים מתחילים רבים שלא מחזיקים בניסיון רב בתחום. מדובר לא אחת על יועצי השקעות שהבנק החיט עבורה או שבקשו לעבור הסבה מקצועית לייעוץ פנסיוני ומתוקף כך לא מחזיקים בוותק ובמוניטין הנדרשים מיועץ פנסיוני שאחראי במובן מסוים על עתידו הכלכלי של הלקוח.

 

לא רק זאת, אלא שלעיתים נוקטים הבנקים בשיטת הסרט הנע ולא מקדישים ללקוח את מלוא תשומת הלב לה הוא ראוי וכל התהליך מרגע המפגש עם הלקוח, ניתוח הצרכים, בחינת אפשרויות, בחירת הפתרונות, סיכום ואפילו שיווק המוצר (זכרו הבנק מורשה לבצע פעולת המכירה עבור הגוף המוסדי וגם מקבל עמלות בגין פעולת השיווק) אורך רק מספר דקות או לכל היותר שעה. אופן פעולה זה אינו מתרחש בדרך כלל במידה ופונים לקבלת ייעוץ פנסיוני אצל חברת ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי הפועלת במסגרת רישיון האוסר עליה קבלת עמלות מהגופים ומבצעת את ההליך בצורה מקצועית האורכת בין שבועיים ל 3 שבועות. כמו כן ייתכן מאוד שחרף ההבטחות, הבנקים לא אובייקטיביים באמת בהמלצות שלהם ובכל זאת נוטים להמליץ ללקוחות שלהם על אפיקי השקעה מסוימים בתמורה לרווח מסוים ומוגבלים במספר הפתרונות עקב אי חתימת הסכמים עם גופים מסוימים ואי קבלת שום

תמורה מאלמנטים פיננסיים המתאימים ביותר ללקוח

 

במקרים מסוימים ייתכן כי היועץ הפנסיוני מטעם הבנק יעדיף להמליץ על אפיקים מסוימים בתום לב פשוט משום שהם פחות מורכבים ולאו דווקא כי תצמח לו או למעסיקו תועלת אישית מכך.

 

כמוכן, לעיתים רבות חוששים הפונים לייעוץ פנסיוני בבנק לחשוף מידע שבלעדיו לא ניתן לבצע ייעוץ, כמו למשל: יתרות חובה, הלוואות, חסכונות בבנקים שונים, מצב כלכלי כללי, מצב בריאותי ואישי.

 

חשש זה נובע מההבנה כי כל אלמנטים אלה עשויים להשפיע על התנהלות הבנק מול הלקוח, כגון : מתן אשראי, לחץ להעברת הלוואות, פיקדונות, ריביות והתייחסות כללית.

 

כמה זה עולה לנו?

 

בגין הייעוץ הפנסיוני גובים הבנקים עמלה של 0.25% לשנה מהנכסים הצבורים של הלקוח. ניתן לחשב למשל בחישוב פשוט כי לדוגמא במקרה שלקוח שכרו אישי ברוטו 10 אש"ח ובו/בת זוגו משתכרת ברוטו כ -5000 ₪

ושמשפחתו מפרישה מדי שנה 3000 ₪ לחודש (במסגרת החוק ) במשך שלושים וחמש שנים ויצבור סך הכול 3.1 מיליון שקלים, ישלם לבנק 90,000 ₪ סך הכול לאורך השנים.

לעומת זאת ייעוץ פנסיוני אצל יועץ אובייקטיבי ובלתי תלוי עולה לרוב בין חמשת אלפים לעשרת אלפים ₪ ולכן בפועל בנוסף לרמת הייעוץ הפרטני יותר, המעמיק והמקיף בתשלום ישיר נמצא בסופו של דבר כמשתלם ביותר.

 

זאת עוד לפני חישוב החיסכון הכספי האדיר בביטול תשלומי ביטוח מיותרים, התאמת הביטוחים הבריאותיים לצורך האמיתי , פעולות המבוצעות בחלק מתאגידי הייעוץ הפנסיוני הפרטי כחלק מהשרות.

 

תהליך ייעוץ בחברת ייעוץ פרטית שאינה מקבלת עמלות הפצה - פורשור מומחים 

 

 

 

 

טלפון לקביעת פגישה

 

בטלפון: 1-700-700-913    או  בבקשת צור קשר

בשיחה זו נוודא כי אנו באמת הכתובת הראויה עבורכם
וכי יש צורך בפגישת יועץ מקדימה באחד מסניפנו.

 

 

 

פגישה ראשונית

 

נועדה להכירכם ולבצע בדיקת הערכת התועלות עבורכם .
מידת הצורך, בחירת מסלול ייעוץ פנסיוני , חוות דעת מקצועית או בדיקת תשלומים ובקרה.
במידה ותגיעו למסקנה כי ההשקעה שלכם בייעוץ פנסיוני או ייעוץ ביטוחי קטנה משמעותית מסך ההפסדים הכספיים והביטוחיים הנגרמים לכם מידי חודש.
נציע לכם הצעה שלא תוכלו לסרב לה!

   

 

 

 

איסוף מידעים

 

ע"פ הרשימה שתקבלו בערכת ייעוץ פנסיוני -ביטוחי 
שתשלח אליכם מייד לאחר הקמת תיק לקוח במערכות crm של "פורשור".

ערכת הייעוץ פנסיוני ביטוחי של "פורשור" מכילה את כל הכלים הדרושים למהלך ייעוץ פנסיוני ו/או ביטוחי.

 

 

 

 

 

 

עיבוד החומר ויצירת הדוח

 

מערכת המומחים פועלת בצורה מסונכרנת תוך קישור למסלקה הפנסיונית והצלבת מידע מסמכים, להכנת חוות דעת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ,איתור זכויות וכספים או חוות דעת ייחודית שהוזמנה, הכוללת מסמך הנמקה מפורט  ומכתבים מודפסים מוכנים לחתימה ומשלוח (לסוכנים,חברות, גופים, מדור שכר וקופ"ח

 

 

 

 

מסירת דוח והסברים

פגישת הסבר מסקנות חוו"ד והנחיות לפעולה,
הגשת דוח ייעוץ פנסיוני או חוות דעת שהוזמנה, כולל מכתבי הנחיה  מקצועיים לכל הגופים, מדור שכר, קופ"ח, חברות ביטוח, קופות גמל, השתלמות ופנסיה.
הסבר אודות אפשרויות לפיקוח על יישום מסקנות תקין ע"י החברות
והסוכנים

 

 

 

עדכונים תקופתיים

(ללקוחות במסלול ייעוץ פנסיני וליווי מתמשך )
פגישות עם סוכנים ומשווקים נציגי הגופים

פיקוח על ביצוע תקין של ההמלצות.
שינוי ועדכון המלצות יזום בעקבות שיונויים בהטבות, זכויות, עלויות וצרכים.

 

             

 

                                  
    לצפייה תכנית טלויזיה אודות תשלומי הביטוח המיותרים- לחץ כאן!

 

       רוצה לקבל הערכת תועלת אישית מקדימה?  

  1-700-700-913

     או משלוח פרטי התקשרות ונחזור אליך בהקדם

 

*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון נייד
נושא

   

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי וייעוץ ביטוח פרטי מקצועי משפיע הן על שדרוג רמת החיים של המשפחה כיום   באופן משמעותי וכן לשדרג את הפנסיה שתגיע לכם בעתיד היקף ניכר, לחסוך תשלומים רבים לאורך שנות ההפרשה לפנסיה   בדמי

ניהול ותשלומי בביטוח מיותרים. בפרסומים רבים תוכלו לקרוא אודות המלצות שנטרתן לסייע לכם לבחור את חברת   (תאגיד –יועץ פנסיוני) אשר בה יועצי ביטוח ויועצים פנסיוניים המתאימים לכם ביותר, וללמוד אודות תהליך הייעוץ הרווחי ביותר עבור משפחתכם,

 

 

סוף ביטוח במחשבה תחילה

 

 

לנוחותכם, ניתן לעבור לחלק הרלוונטי במאמר באמצעות הקישורים הבאים, או פשוט להתחיל ולקרוא.

 

 

    מי מוסמך לתת ייעוץ פנסיוני?

 

יועץ פנסיוני בעל רישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר וחברות בעלות רישיון יועץ פנסיוני –תאגיד   הינם בפועל היחידים היכולים כיום עפ"י החוק לתת ייעוץ אישי בנושאי פנסיה, כלומר בנושאי תכניות חיסכון פנסיוני, ביטוח למקרה מוות ביטוח אובדן כושר עבודה וכו' . על היועץ הפנסיוני לקבל רישיון מאגף שוק ההון במשרד האוצר, ועל פי החוק הוא אינו יכול לאחוז בריון משווק או סוכן ביטוח.

חברות ייעוץ פנסיוני פועלות תחת חוק שאמור למנוע ניגוד אינטרסים מול הלקוחות הפרטיים, ולקבל את התגמול שלה מהם בלבד. אך קיים מסלול ייעוץ פנסיוני בו יועץ פנסיוני או תאגיד ייעוץ יכול לקבל עמלות הפצה מהגופים אודותיהם הוא מייעץ ובעצם מושפע כלכלית ישירות מהמלצותיו,

לכן חשוב יותר לבדוק ב רישיון חברת ייעוץ פנסיוני האם מצוינות בו ההתניות הבאות:

1.התאגיד לא יבצע עסקה במוצר פנסיוני ולא יגבה עמלה כלשהיא מגוף מוסדי עבור פעולת הייעוץ.

2.כל שינוי באחד או יותר מבין הפרטים הבאים מחייב אישור הממונה מראש ובכתב:

א. חתימה על הסכמי הפצה עם גופים מוסדיים.

ב. הסכם ייעוץ פנסיוני.

ג. אחזקות של התאגיד או בעלי זיקה לתאגיד בגופים מוסדיים, סוכנויות ביטח ומנהלי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות.

 

 

 

 

מה ההבדל בין יועצים פנסיוניים בבנקים   ויועצי ביטוח שונים?

1.      בישראל   כ 950 יועצים פנסיוניים בעלי רישיון , רוב היועצים הפנסיוניים פועלים במסגרת הבנקים המקבלים עמלות הפצה מהגופים המוסדיים (בשונה לרמת האובייקטיביות של רישיון תאגיד ייעוץ כמתואר למעלה) לעומתם פועלים בארץ רק מספר קטן של חברות ייעוץ פרטיות שחלקן פועל במסגרת רישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני   ברמת אובייקטיביות כמתואר ורק מספר עשרות   יועצים פנסיוניים עצמאיים. יש לציין כי מתן ייעוץ לחברות ומעסיקים אינו נחשב ייעוץ פנסיוני כלשונו בחוק ומרבית היועצים והחברות אינן מספקים ייעוץ ביטוחי בתחום ביטוחי בריאות וסיעוד וכל הביטוחים הפרטיים.

2.   ההבדל בין יועץ פנסיוני לבין מתכנן פיננסי.

עפ"י החוק כאמור, ייעוץ פנסיוני יכול להינתן רק ע"י בעל רישיון יועץ מטעם משרד האוצר. בשנים האחרונות התפתח שיווק קורסים של "מתכנים פיננסים" המספקים תעודות מטעמם שאינם מוכרות ע"י משרד האוצר ואינם יכולים לשמש כרישיון המאפשר מתן ייעוץ פנסיוני.   מרבית הלומדים בקורסים אלה הינם סוכני ביטוח ומשווקים המבקשים להעלות את רמת מקצועיותם וכל עוד אינם מציגים עצמם כיועצים אינם עוברים על החוק

חשוב לומר כי השימוש במילה ייעוץ ונגזרותיה ע"י מי שאינו בעל רישיון יועץ פנסיוני אסורה עפ"י החוק והעובר על החוק צפוי לעונשים וקנסות חמורים ביותר.

השימוש במילים "מתכנן פיננסי" אמנם עלולות לגרום להטעיה אך אינן עבירה בשלב זה.

3.    הצורך בייעוץ ביטוח אישי בסנכרון עם ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

ייעוץ פנסיוני אמור לספק למבוטחים והחוסכים בחיסכון פנסיוני מידע בלתי מוטה אודות החיסכון לפנסיה שלהם וכן מידע אודות   הכיסויים הבטוחים שבתוך תכניות פנסיה, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, ביטוחי עצמאיים קופות הגמל וקרנות השתלמות , ולהכין חוות דעת פנסיונית אישית, המלצות ודרכים שנועדו   להגדיל את החיסכון הפנסיוני, להתאים את כיסויים ביטוחים לצרכיו הנכונים של הלקוח תוך ביטול תשלומים עודפים וכפילויות.

זאת גם הסיבה להמלצה לביצוע ייעוץ פנסיוני בחברות המספקות גם ייעוץ ביטוחי אישי וממקסמות את הרווח בייעוץ ואת תקנת המגונים של העובד ומשפחתו

     

 

   

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל