לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
זכויות רפואיות קביעת אחוז נכות רפואית

קביעת אחוז הנכות הרפואית

 אתרים רלוונטיים


כל החוקים, כל הסניפים, כל הנכויות וכל הקצבאות - הכל נמצא פה! תוכל לבדוק מהם זכויותיך, ולפנות לחברה המרכזית למימוש זכויות על מנת לממשם!


על מנת לבדוק אם אתה זכאי להטבות מס, תוכל לשאול את פקיד השומה שלך. תוכל ליצור קשר עם החברה המרכזית למימוש זכויות על מנת שנעשה זאת עבורך!


אם אתה סובל מהגבלה בניידותך, עליך לפנות ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה למקום מגוריך, על מנת להבדק ע"י וועדה רפואית. אם אתה רוצה הדרכה והכוונה בתהליך זה, פנה לחברה המרכזית למימוש זכויות!


לקבלת תו נכה. עליך לפנות למשרד התחבורה , גם בזאת ניתן לטפל בדר"כ באמצעות חברות למימוש זכויות רפואיות

מחלות, התרופות,הטיפולים ומונחים נוספים


הנחה בארנונה הינה אחת מזכויות נכים, לכן מומלץ לפנות לרשות המקומית באזור בו אתם מתגוררים.


פניות למשרד השיכון לקבלת עזרה עבור שינוי דירה לנגישות לנכה ו/או מעבר לדירת נכה.


כן, גם בבזק הינך זכאי להנחה במידה ואתה או מישהו מבני משפחתך, מוכר כנה ע"י המוסד לביטוח הלאומי.

הגדרת נכה בתקנות התעבורה

 • אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2 (א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד - 1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2 (א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) , התשי"ד - 1955, אשר אישר לגביו בכתב אחת משתי אלה:
  • שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות
  • שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאות
 • "עיוור" - מי שהוא נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), התש"ל - 1970
 • אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה

מי רשאי לקבל תג חניה

 • נכה משרד הביטחון
 • בעל תעודת עיוור - משרד העבודה
 • מוגבלי ניידות בכל הגילאים
 • משרד האוצר - אגף השיקום
 • ביטוח לאומי - נפגעי איבה

הליך קבלת תג חניה

קבלת תג מותנה באישור מרופא אגף הרישוי/משרד הביטחון/משרד העבודה/משרד האוצר - אגף השיקום/ביטוח לאומי - נפגעי איבה.

על מבקשי תג החניה למלא  בצירוף המסמכים הבאים:

 • צילום ת.ז. + הספח
 • צילום רשיונות רכב ונהיגה
 • אישור על אחוזי נכות רפואית מ- 60% ומעלה (העתק מפרוטוקול ועדה מביטוח לאומי על אחוזי הנכות)
 • מסמכים רפואיים מקוריים ועדכניים. בעלי הנכויות הבאות יצרפו לבקשה אישור רפואי:
  • טיפול כימוטרפי פעיל - אישור מרופא המפרט תוכנית טיפול ומועד משוער לסיומו. האישור יינתן רק עד לקבלת פרוטוקול הועדה הרפואית ולפרק זמן שלא יעלה על 6 חודשים
  • טיפול בהמודיאליזה כרונית - אישור ממכון דיאליזה
  • בעל תעודת עיוור
 • במידה ומבקש תג החניה אינו בעל הרכב:
  • הרכב רשום על שם החתן/גיס/חבר/בן זוג לחיים על שניהם להמציא תצהירים חתומים מעו"ד שהרכב משמש את מבקש התג
  • הרכב רשום על שם הילדים/אישה/בעל יש להציג ת.ז.+ספח של שניהם על מנת להוכיח קרבה משפחתית
  • הרכב רשום של שם מעסיק - אישור ממקום העבודה שהנכה מועסק על ידו והרכב מועמד לרשות הנכה
  • הרכב רשום על שם חברת ליסינג - הסכם חכירה עם הנכה. כאשר הסכם החכירה הוא עם המעסיק של הנכה יש לצרף גם אישור ממקום העבודה, כאמור בסעיף הקודם
  • במקרים של החזר אגרה יש לצרף מראש צילום צ'ק, צילום רשיון רכב
 • אם פג תוקפו של תג החניה יש לבצע את הליך קבלת תג החניה מחדש כחודש וחצי לפני תום תוקף התג, על פי ההוראות לעיל.
 • לשני כלי רכב שלא בבעלות הנכה יונפק תג נכה אחד שמופיעים בו שני מספרי רכב שמשמשים את הנכה בדרך קבע ולאו דווקא בבעלותו, וזאת בהצגת מסמכים מתאימים המפורטים מטה:
  • קרבה ראשונה אם/אב/בן/בת - ניתן לזהות על פי תעודת הזהות
  • קירבה אחרת - להמציא 2 תצהירים מבימ"ש או מעו"ד (אחד של הנכה ואחד של בעל הרכב) כי בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה. אם הנכה קטין הורים או האפוטרופוס יצהירו בשמו
  • חברת השכרה או רכב השייך למקום עבודה (הסכם חכירה) - יש להעביר אישורים מתאימים מהחברה
    
 • תג חניה לחו"ל - הופסקה הנפקת תג חניה לחו"ל מסיבות חוקיות. צעד זה הכרחי ומתואם עם ניציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים. עד להסדרת הנושא מבחינה משפטית ובינלאומית קיימת אפשרות לפנות באופן פרטי לנוטריון ולתרגם לשפת המדינה אליה אתה נוסע את תג הנכה שברשותך וכל מסמך אחר שנראה לך רלוונטי ומועיל, ולפנות לרשויות אכיפת החוק בארץ היעד, על מנת לברר מהן זכויותך.

 

את הבקשות יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.   אין צורך להגיע למשרדי הרישוי.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל