מתי יחזירו לי את הכסף של החזרי מס?

·   מתי יחזירו לי את הכסף?   

החזר המס יבוצע עפ"י החוק תוך 90 יום או עד 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס אשר לגביה הוגש הדו"ח, לפי התאריך המאוחר שבהם. לעיתים, אגף מס הכנסה מתקשה לעמוד במועדים שהוזכרו לעיל, ולכן החזר מס יכול להתבצע גם תוך שנה מיום הגשת הדו"ח.

מס הכנסה משלם ריבית על כסף שלט הוחזר במועד! יש לקחת בחשבון גם את התקופה של הכנת דו"ח.

 

 

 

   לחישוב הערכה ראשונית של זכאותך להחזר מס,            לחץ על האייקון -   

 

  

   לפניה לפרטים נוספים מנציג שרות אודות מימוש זכויות החזרי מס לחץ כאן - 

                                               

 

 

                                                  

                                                    1-700-700-913   

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל