הבדל בין יחיד לבין בני זוג נשואים שאופן מימוש זכויות החזרי מס

·  היש הבדל בין יחיד לבין בני זוג נשואים שאופן מימוש זכויות החזרי מס ?

בפקודת מס הכנסה לגבי בן/בת זוג אין התייחסות לחובת הדיווח על הכנסותיו בדו"ח המוגש על ידי בן הזוג האחר. לכן, מומלץ וודא כי בדיקת הזכאות להחזר מס מתבצעת על הכנסות שני בני הזוג, הדיווח על שני בני הזוג הוא בעל השפעות על חבות המס של כל אחד מהם.

 

 

לחישוב הערכה ראשונית של זכאותך להחזר מס,     לחץ על האייקון -   

 

  לפניה לפרטים נוספים מנציג שרות אודות מימוש זכויות החזרי מס לחץ כאן - 

                                               

 

                                      

                                                  

 

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל