.

נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
חדשות ייעוץ ביטוח פנסיוני

מבנה ייעוץ פנסיוני   וחוזי התקשרות עם יועצים פנסיוניים אובייקטיביים , המלצות וכתבות  בנושא יעוץ פנסיה

בדיקת תכניות ביטוח  משפחתי, בתחום בריאותי, סיעודי וחיים.חיסכון פרט.

.

זכויות עצמאיים, בעלי שליטה ובעלי עסקים

כרבע מיליון עצמאים , רבע מיליון עסקים קטנים ועוד מספר רב של בעלי חברות שכירים בעלי שליטה ראויים (לכאורה) לזכויות המגיעות לשאר העובדים במשק ולידע היקר על תכנון פנסיוני וביטוחי.

אך בפועל המצב שונה.

נושא הפנסיה לעצמאים ובעלי שליטה ובוודאי נושאים טריוויאליים כמו דמי מחלה או ימי חופשה אינם חלק מהלקסיקון של העצמאים בישראל, וחמור מכך, זכויות פנסיה לעצמאים הנו נושא שלא רבים נותנים עליו את הדעת ובכך מפסידים כסף רב.

מאמר זה הוא ההזדמנות עבורכם להתחיל לחסוך נכון בזכות תכנון פנסיוני נבון וייעוץ מקצועי ומתקדם. אנו פה כדי לסייע לכם להצליח לנצל את הזכויות שלכם ולהבטיח ככל שניתן את עתידכם במינימום ההוצאות האפשרי. כחברה בע"מ בעלת רישיון מיוחד לשמש כתאגיד ייעוץ אנו מתמחים בייעוץ אובייקטיבי ונייטראלי המגלם את האינטרס שלכם.

דני - אתה נביא

דני - אתה נביא

זו כותרת של הודעת התודה ששלח אלינו לקוח (ששי) שקיבל מאתנו ייעוץ ביטוח וייעוץ פנסיוני לפני 7 שנים. מנהל בחברה גדולה קיבל מאתנו חוות-דעת ובה המלצה לבצע פעולות שונות מאשר מרבית המנהלים בחברה בה הוא עובד וכעת החלטתו אז לפנות לייעוץ אובייקטיבי, הצילה את משפחתו ואת כספו...

תיקון 12 והגדלת הפקדות 2016-2017 לגמל

סוף סוף קנסות במאות אלפי שקלים למעסיקים שאינם שומרים על זכויות העובדים

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

אי- תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט

משיכת קופות גמל קטנות -הארכת מועד משיכה ללא מס

חשבונות רבים מדי של קופות גמל שמנוהל בהן מעט סכום כספי נמוך . הביא לחוסר יעילות בניהול כספי החיסכון לטווח ארוך וכן נטל ניהולי כבד ביותר על הקופות, לכן נקבעה הוראת שעה המאפשרת משיכת כספים בפטור ממס לבעלי חשבות בקופות גמל אלה.

מסלולי השקעה בקופות גמל בעת ייעוץ פנסיוני

כיום מרבית הכספים במוצרי החיסכון הפנסיוני מנוהלים על ידי הגופים המוסדיים במסלולים "כלליים" ללא התחשבות במאפייניו של כל חוסך וחוסך, לרבות בגילו. מצב דברים זה מביא לכך שחלק ניכר מהעמיתים חשופים לסיכוני השקעה במוצר החיסכון הפנסיוני שבו הם חוסכים, אשר אינם עולים בקנה אחד עם רמת הסיכון המתאימה להם על פי מאפייניהם.מטרת חוזר זה לקבוע כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל. כמו כן, על מנת לאפשר לעמית וללקוחות ייעוץ פנסיוני לקבל החלטה מושכלת בנוגע למסלול ההשקעה המתאים לצרכיו ולמנוע את הטעייתו, במקרים שבהם העמית בוחר באופן אקטיבי את מסלול ההשקעה אליו ישויכו חסכונותיו, מסדיר החוזר כללים אחידים לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולים השונים (מתמחים ושאינם מתמחים).

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014*

במהלך אוגוסט 2014 נחקק חוק ואשר מטרתו לאפשר ביצוע חלוקת הכספים הצבורים בחסכונות הפנסיוניים שנצברו בתקופת החיים המשותפת, לאחר הפריד, במידה ונקבע פס"ד חלוקת החיסכון של בן זוג אחד בין שני בני הזוג כך שבן הזוג זכאי לחלק מהחסכונות הפנסיוניים של העמית הרשום. מבלי להדרש לתבוע את זכויותיו .באמצעות ההוצאה לפועל (משום האיסור בחוק הגמלאות על העברת זכויות פנסיוניות, והתנגדות מעסיקים להעברת כספים לבן הזוג).
בעקבות החקיקה החדשה, החל מ פברואר 2015 , יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני(, יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק שנקבע.
החוק מורכב, ומחייב ידע ומקצועיות בעולם הפנסיוני על מורכבות מכשיריו השונים. קובע פעולות וזמנים לפעולה כגון: רישום "הערות הזהרה" בגוף המנהל וכו'. אך הסתייעות ביועצים פנסיוניים עוסקים בתחום ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי (ולא משווקי חיסכון פנסיוני) בחברות "תאגיד-ייעוץ פנסיוני" בהן ניתן להגיש חוות דעת של יועץ פנסיוני בליווי אקטואר אותה יש להגיש לבית המשפט , תאפשר בתקופה הקרובה מימוש זכויות גם באופן רטרואקטיבי וללא אפשרות טענת התיישנות .

אפשרות קבלת כספים וזכויות-רטרואקטיבית עקב חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

חוק חדש מאפשר מימוש חלוקת חיסכון וזכויות גם באופן רטרואקטיבי ללא טענת התיישנו לאחר גירושין או פרידת בני זוג. בהסתייעות ביועצים פנסיוניים עוסקים בתחום ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי (ולא משווקי חיסכון פנסיוני) בחברות "תאגיד-ייעוץ פנסיוני" בהן ניתן להגיש חוות דעת של יועץ פנסיוני בליווי אקטואר אותה יש להגיש לבית המשפט , תאפשר בתקופה הקרובה מימוש זכויות גם באופן רטרואקטיבי וללא אפשרות טענת התיישנות .כולל "ידועים בציבור" - בשונה מבעבר כאש במקרים רבים, למרות הסכמה בין בני הזוג או פס"ד שנפסק, מצאו עצמם רבים במצב של חוסר יכולת ממשית למיצוי זכותם בחיסכון .

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת

בביקורות שנערכו במספר חברות מנהלות נמצאו מקרים שבהם הועלו דמי ניהול ללא הודעה מראש, כנדרש בתקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 (להלן: "תקנות מס הכנסה"). בתוקף סמכותה של המפקחת לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 כפי שהוחלה בסעיף 39(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל"), להלן הוראות לידיעת עוסקים בייעוץ פנסיוני לאור ממצאים אלו

האם יש תקווה תחת שמש "הפוליטיקה החדשה"? - תקנות ל"סדר חדש בביטוח הסיעודי"

לפני יומיים פרסמה המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, הודעה לעיתונות עם בשורה מרעישה: בתנור משרד האוצר מתבשלת טיוטת תקנות שתביא ל"סדר חדש בביטוח הסיעודי". האמנם?

כללי המערכת

החוק האנגלי – האחריות הממלכתית ואבסורד הישראלי

מכיוון שנושא הנאמנות בין גוף הייעוץ ללקוח הינו קריטי למניעת ניגוד האינטרסים, רף המקצועיות, גבוה ככל שהיה אינו פותר את בעיית ניגוד האינטרסים גם במקרים של בעלי מקצוע ברמה גבוהה של ערכיות ויושר. רק תגמול ישיר בגין ייעוץ מהלקוח ליועץ או גוף הייעוץ הפנסיוני יהווה הבטחת הנאמנות הנדרשת שכן ספק השירות בכל נושא תמיד נאמן למי שמשלם לו. קיימת חשיבות רבה למעבר מעולם מכירת מוצרים למתכונת ייעוץ פנסיוני -פיננסי משפחתי הוליסטי הכולל את כל מעגל חייה הכלכליים, ביטוחים אישיים, תזרימי מזומנים ועוד

טיוטת כללי מערכת של מערכת המסלקה והבהרות נוספות

לידיעת עוסקים בייעוץ פנסיוני, ציטוטים מתוך מכתב בנושא טיוטת כללי מערכת של מערכת המסלקה והבהרות נוספות שנשלח ב 25 במאי 2014 מטעם מ. האוצר למנהלי הגופים המוסדיים, מנהלי הבנקים, לשכת סוכני ביטוח בנושא טיוטות כללי מערכת של מערכת המסלקה והבהרות נוספותטיוטת חוזר "הצטרפות לקופת גמל" 5 במרץ 2014

הצטרפותו של עמית לקופת גמל היא לרוב הפעם היחידה שבה מקבלת הקופה פרטים מזהים ונתונים רלוונטיים אחרים אודות העמית המצטרף שיוכלו לשמש אותה בעתיד כדי לאתר את העמית וליצור עמו קשר או עם המוטבים, לאחר מותו. בשל המספר הרב של חשבונות בקופות גמל שחסרים בהם פרטים מזהים אודות בעליהם או המוטבים הרשומים בקופה, ובשל חוסר האחידות הקיים בנתונים הנדרשים על ידי קופות הגמל מעמית מצטרף,

כנס השדולה להצלת הפנסיה בישראל

מתוך דברי דני טל מנכ"ל פורשור מומחים - ייעוץ פנסיוני בפני חברי הכנסת בכנס השדולה להצלת הפנסיה בישראל.

האם הפנסיה תפגע ב 2014

במהלך מחצית שנת 2013 חלה מגמה לשנוי מבנה ושיטת ההטבות שניתנו בעבר , לעומת "זיכוי" וניכוי", מעתה צפויה ההטבה להפקדות פנסיוניות להנתן בגין שכר עד תקרה חדשה נמוכה מהקיימת, לסכום הפקדה שלא יעלה על 15 אחוז מההכנסה ולא יותר מהכנסה של 15 אלף ₪ ותופחת ההפקדה שביצע המעביד עבור ביטוח למקרה מוות, נכות ואובדן כושר עבודה.

לא עוד סינית בחסכון הפנסיוני

פרופסור שריג עודד - הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במ. האוצר, שואף לשפר את המודעות של הציבור לחיסכון מושכל ופניה לייעוץ פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה בעזרת דוחות שנתיים בהירים ופשוטים, ולכן פרסם לאחרונה טיוטת הנחיות למבנה הדוחות השנתיים שיידרשו הגופים הפנסיוניים לספק בידי לקוחותיהם.

הרנטגן של הביטוח

סובל מחרדות (מוצקדות )
לגבי החיסכון הפנסיוני שלך?
חושש שמשלמם דמי ניהול גבוהים ושמכרו לך ביטוחים מיותרים?
אינך בטוח שישלמו לך אם תחלה חלילה, בטוח שמכרטיס האשראי שלך נהנים אחרים...יותר ממך?
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי - הרנטגן של הביטוח.. בדיקות עם אחריות לתוצאות!

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל