.

נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
צעד קדימה ושניים אחורה בייעוץ פנסיוני

 

צעד קדימה ושניים אחורה בייעוץ הפנסיוני

 

לאחרונה פורסם כי במשרד האוצר הוקם צוות הכולל את מנכ"ל האוצר לשם בחינת ההתדרדרות המאפיינת את התנהלות שוק ההון הישראלי. בין היתר פורסם כי יתכן שבין האפשרויות המוצעות תישקל גם נסיגה בהיקף מסוים מרפורמת בכר.

בין ההמלצות הנשקלות נבדקת גם האפשרות ליתן אפשרות לחלק מהבנקים הקטנים לרכישת שליטה מחודשת בחלק מקופות הגמל. כידוע,  במסקנות וועדת בכר בשיבתה במהלך שנת 2005 לבחינת האפשרות להגברת התחרות בשוק ההון וצמצום הריכוזיות תוך הפרדת השיווק הפנסיוני מהייעוץ הפנסיוני, אחת ההמלצות הבולטות הייתה הכרח למכירת קופות הגמל שהיו עד אז בשליטה של הבנקים בלבד.

לא עזרו המחאות שלי ושל יועצים וכלכלנים נוספים, ביניהם בעלי ניסיון רב בשוק ההון (למיטב זכרוני גם פרופ' ירון זליכה –לשעבר החשב הכללי באוצר) אשר טענו כי בכדי להגביר תחרות ולצמצם ריכוזיות אין להעביר שליטה ממספר גופים קטן אחד למספר גופים קטן אחר. שהרי ברו שבכדי להגביר תחרות בכל שוק שהוא, יש להגדיל את מספר המתחרים ולא להחליפם.
חטא נוסף  היה ונותר לדעת רבים האפשרות לרכישת הקופות דווקא ע"י חברות הביטוח שדעת רבים "סובלות" מפיקוח נחות לעומת הפיקוח על הבנקים.

לצערי צוותי העבודה במשרד האוצר לא תרמו גם לקידום הייעוץ הפנסיוני אובייקטיבי בישראל וכך נוצר מצב בו אימון הציבור במערכת הפנסיוניות הולך וקטן, החוסכים העצמאיים מדירים רגליהם מעולם החיסכון לטווח ארוך המנוהל בידי הגופים המוסדיים אפילו במחיר ויתור על הטבות מיסוי משמעותיות והשכירים אינם מתעניינים בהפקדות בגין שכר שאינו פנסיוני שגם הוא מסלול "מוטב מיסוי".

לעומת המסקנות הפחות טובות שכן יושמו, לפחות בחלקן  ועתה נשקלות מחדש, עומדות מסקנות הוועדה בנושא ייעוץ פנסיוני "בלתי משוחד" כאבן שאין לה הופכין לאחר חקיקה תמוהה ובלתי ניתנת ליישום בפועל.

מצד אחד נתנה אפשרות לבנקים שקבלו עמלות הפצה "אחידות" והיו בקשר מסחרי עם היצרים בהסכם לתת  "ייעוץ"  שהציבור מיאן  לקבלו כ"אובייקטיבי" ובצדק, עמלות נמוכות שהבנקים אינם מוכנים עוד לקבל בעת שההשקעה במערכות ייעוץ והכשרה הינה אסטרונומית לעומת התקבול.

מצד שני חברות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי שאמורות לקבל שכרן מהלקוח בלבד ולהיות נאמנות לו באופן מוחלט אינן "נספרות" ע"י אוצר לא בהתייחסות מקצועית ולא בהתנהלות טכנית.

עד עצם היום הזה, למעלה מ-6 שנים לאחר וועדת בכר וחקיקת חוק פיקוח על שוק ההון 2005 , אין מי שישכיל במשרד האוצר ויאפשר לחברות אלה ביצוע פעולות עבור הלקוחות למרות או נכון יותר לומר בגלל האובייקטיביות הטוטאלית וכל זאת בגלל טעות שנוסח שהוטבע על הרישיונות לתאגידי ייעוץ פנסיוני הראשונים שהופקו לחברות שבחרו במסלול ייעוץ פנסיוני טהור ללא קבלת עמלות הפצה וללא שום סוג של זיקה לגופים מוסדיים וחברות ביטוח.

משהוא לפני שנים רבות החליט לרשום על רישיונן של חברות הייעוץ המאושרות - לצד המגבלה לקבלת עמלה כלשהי מגוף מוסדי עבור פעולת הייעוץ,  את המילים "לא יבצע עסקה במוצר פנסיוני עבור לקוח" . 

לאחרונה פגשתי את אותו אדם שכיום אנו פועל במסגרת משרד האוצר ואפילו הוא אינו יכול להסביר את הטעם המילים אלה וסבור שהינן מיותרות. כל שאותו אדם היה יכול לומר הוא שאינו מבין את הטעם, אינו זוכר הסיבה, אינו רואה הצדקה בכך וכי "האוויר במשרד המפקח שונה מהאוויר בחוץ".

הרי הלקוח הנבון מעוניין לא רק  בייעוץ פנסיוני בלתי מוטה לחלוטין אלא גם גם ביישום נוח ומבוקר של מסקנות הייעוץ.

לא סביר לבקש מחוסך שפנה ושילם ממיטב כספו לחברת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבית להתחיל ולהתרוצץ בין סוכנים וחברות, למלא עשרות מסמכים שונים ועוד להתמודד עם התנגדויות ופעולות של גופים הנפגעים כלכלית ממסקנות הייעוץ (מה שהעלה את רווחיהן בצורה משמעותית בעבר).

כל נוצר מצב בו אפילו חלק מהמבוטחים האינטליגנטיים בעלי האחריות וההיגיון בריא החפצים בבדיקה מקצועית וייעוץ אובייקטיבי פנסיוני, נמנעים מטיפול באלמנט הכלכלי המכריע ביותר בעתידם ונותרים שבויים בידי סוכנים וסוכנויות שלחלקם החוצפה להציג עצמם כ"יועצים" בניגוד לחוק ובסיכון נמוך להתפס ולהיענש בידי צוותי מ. האוצר.

הגיע הזמן לחייב בחוק ייעוץ פנסיוני בלתי מוטה בדיוק כפי שמחויבים בחוק בדיקות בעלי מקצוע בלתי מוטים בכל נושא בו עלול האדם או המדינה להיפגע באופן בלתי הפיך.

לתדהמתי במהלך פגישה עם ראשי משרד מפקח על שוק ההון הביטוח והחיסכון לטווח ארוך, טענה אחת מבכירות המשרד כי "לא ניתן לחייב אדם המשתכר כשכר הממוצע במשק להוציא סכום של כ-3500 ₪ לטובת בדיקה מקצועית של יועץ פנסיוני או חברת ייעוץ פנסיוני מקצועיים".

מעניין, האם ראוי יותר לחייב אדם לשלם מידי שנה עבור "טסט" לרכבו, האם יראה משהוא בחיוב תכנון מהנדס לפני בניית ביית או אפילו סגירת מרפסת – גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה? או הגנה נדרשת ללא פשרות.

אי- חיוב קבלת ייעוץ פנסיוני טרם הקמת או שינוי תוכניות פנסיה גורם לנזקים של מאות אלפי שקלים לפחות לכל משפחה, נפילה לנטל על כתפי המדינה והביטוח הלאומי והעשרת כיסי הטייקונים בעלי חברות הביטוח והגופים הפנסיוניים.

אולי עתה לאחר שתוקם הממשלה החדשה, משנכנסו לבית המחוקקים שלנו צעירים בעלי חזון שאינם נרתעים מטיפול בסוגיות הדורשות הבנה כלכלית לצד נחישות ביצועית תינתן עדיפות לנושאים שנדחקו הצידה ויבחנו פתרונות לסוגיות חשובות מאין כמותן שבאופן טבעי אינן נבחנות באופן עצמאי ע"י הצעירים שבינינו, בעוד למבוגרים כבר אין מענה.

אולי מישהו סוף-סוף יבין שזו משימה מקודשת וחשובה מאין כמוה והזנחתה לצד התארכות תוחלת החיים עשויה להוביל לאסון כלכלי והרי הפתרון אינו מצריך אפילו משאבים מכספי האוצר.

ניתן וראוי לאפשר לציבור קבלת כל דמי הייעוץ ששולמו, כהחזר מחברות הביטוח אשר לא שילמו עמלות ליועצים האובייקטיביים וכספי התיווך בעצם נשארו באמתחתם.  כמה קל יהיה לחייב חברות וגופים מוסדיים להחזיר למבוטח המציג חשבונית שקיבל מתאגיד ייעוץ פנסיוני בעל רישיון לייעוץ אובייקטיבי ללא קבלת עמלות הפצה.   אם תרצו אין זו אגדה.

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל