.

לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
העלאת גיל הפרישה ל-68 בראי הייעוץ הפנסיוני

על פי פרסומים מתחילת שנה זו (2013) נבחנת האפשרות להצעה של האוצר במסגרת חוק ההסדרים לשנים הקרובות לקביעת איחוד גיל הפרישה לגברים ולנשים והעמדתו על גיל 68 .

יועצים פנסיוניים רבים וגם חלק מנבחרי הציבור וביניהם יו"ר מפלגת ח"כ שלי יחימוביץ המתנגדים כליל לחוק ההסדרים בטענה כי הינו מהווה פגיעה במעמד הביניים ופגיעה קשה בתרומתו לשיפור המצב הכלכלי הכללי בארץ, בודאי לא יתמכו בשינוי מוצע זה לגבי גיל הפרישה לפנסיה.

כיום, עומד גיל הפרישה של הגברים על גיל 67 וגיל הפרישה של הנשים עומד  על בחירה בין גיל 62 ועד גיל 67  גיל זה אמור לעלות בהדרגה.

מעבר להתנגדות חלק מחברי הכנסת וחלק ממומחי ייעוץ פנסיוני, גם בהסתדרות צפויה התנגדות חריפה ויתכן גם התנגדות צפויה של ארגוני הנשים למהלך הצפוי. אחת הטענות העיקריות להתנגדות זו הינה כי בישראל, גם כיום, גיל הפרישה הינו הגבוהה ביותר במדינות המפותחות ( מעניין אם הטוענים כך, בדקו את גיל הפרישה נאמר באנגליה), לטענה זו יש להוסיף את הנתון המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פיו החל מאמצע העשור החמישי לחיי הנשים פחותה תעסוקת הנשים במידה נכרת לעומת תעסוקת הגברים שממילא יוצאים לפנסיה בגיל מאוחר יותר.

האינטרס של האוצר ברור, העלאת גיל הפרישה תתרום להקטנת ההתחייבויות הן של הביטוח הלאומי והן של הגופים הפנסיוניים קרי קרונות הפנסיה התקציבית של המדינה וקרות הפנסיה הצוברות בבעלות הגופים הפנסיוניים.

חלק מהעוסקים בתכנון ומתן ייעוץ פנסיוני מקצועי טוענים כי המהלך נדרש וחובה להעביר את השינוי במגרת התקציב וחוק ההסדרים עקב התארכות תוחלת החיים והשפעתה הן על הגדלת הצורך בשנות חיסכון פנסיוני והן  בצמצום (או לכל הפחות קיבוע) שנות הפנסיה והזדקקות לקצבה פנסיונית סבירה.

יש הטוענים כי הפתרון שאלמנט של ירידת שיעור המועסקים במשק מכלל האוכלוסייה עקב התארכות תוחלת החיים טמון ביצירתיות פיתרונות אחרים ואפקטיביים כגון... שילוב אוכלוסיות בשוק העבודה ואיחוד גיל הפרישה לכל המזרים השונים באופן  יצור שיוון בנטל ובזכויות לצד תרומה להגדלת הפריון והצמיחה ובחקיקת חובת ייעוץ פנסיוני בנוסף לחוק הפרשות לפנסיה חובה.

יתכן שכולם צודקים, ויש צורך במכלול פתרונות יצירתיים בעזרת יועצים פנסיוניים ואולי גם שילוב פתרון נוסף שהינו הגמשת אופן היציאה לפנסיה מאירוע חד פעמי בגיל מסוים להורדת היקף משרה לאורך מספר שנים. אבל מה שבטוח הוא שגיל הפרישה הינו מרכיב חשוב  בייעוץ פנסיוני הנחוץ כל-כך  להבטחת פרישה בכבוד.

לאחר התייחסות לנתון זה, חובה לוודא כי הפרשות המבוצעות ע"י הציבור לחסכון פנסיוני לקרות פנסיה, בביטוח מנהלים או עצמאיים, לקופות הגמל וההשתלמות ולחסכון הפרטי תבוצענה באופן מקצועי בליווי ייעוץ פנסיוני בלתי מוטה ומקצועי שימנע הפסדים של רבבות ומאות אלפי שקלים מכספי הציבור עקב הליכה נהי אחר המלצות אחיטופל של בעלי עניין כמו נציגי חברות הביטוח, סוכנים ומשווקי תוכניות הנמצאים בניגוד אינטרסים מוחלט ללקוח.

 

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל