.

לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
האם הפנסיה תפגע ב 2014

האם הפנסיה שלכם תפגע בשנת 2014

כיום ניתנות לחוסכים בתוכניות פנסיוניות, הן במידה ומדובר בעובדים שכירים, עצמאיים או בעלי שליטה בחברות, הטבות מס משמעותיות וזאת במטרה לעודד את הציבור להעביר לידיו את האחריות לעתידו לאחר היציאה לגמלאות ולהקטין את הנטל שעשוי ליפול על כתפי מהמדינה במקרה חס וחלילה של מוות או תאונה לפני הפרישה או צורך בתמיכה במשפחת העובד לאחר תום תקופת העבודה במציאות של תוחלת חיים הולכת ומתארכת.

ללא קשר לעובדה כי סכומים ניכרים בהם משתתפת המדינה אינם משמשים בפועל למטרה זו ובעצם מעשירים את כיסי חברות וסוכני הביטוח בהיעדר ייעוץ פנסיוני בלתי מוטה באופן נרחב, טוען משרד האוצר כי הקטנת חבות המס שהייתה נהוגה עד לאחרונה נגועה בתקלות והטבות מס עולות ככל שהמס השולי של המבוטח עולה וכך נוצר מצב בו שוב האזרח העשיר יותר מקבל הטבות והחזרי מס רבים יותר. כך נוצר מצב ששכירים המצויים בעשירון העליון (ובעלי הכנסה של מעל עשרים אלף ₪) מנצלים כמעט כמחצית (44%) מסכום ההחזר הכללי הניתן כהטבה לציבור כולו.

ולכן, הוחלט במהלך מחצית שנת 2013 לשנות את מבנה ושיטת ההטבות שניתנו בעבר ואם בעבר יהגו העוסקים בייעוץ פנסיוני להשתמש במושגים של "זיכוי" וניכוי", הרי שמעתה ההטבה להפקדות לביטוח פנסיוני תינתן הן בגין שכר עד תקרה חדשה שתהיה נמוכה מהקיימת כיום,  תינתן לסכום הפקדה שלא יעלה על חמישה עשר אחוז  מההכנסה החייב של העובד ולא יותר מהכנסה של 15 אלף ₪ ומסכום זה גם יופחת ערך ההפקדה שביצע המעביד עבור אותו עובד וגם הטבת מס זו תכלול את ההטבה שהייתה נהוגה עד עתה לגבי תשלומים לביטוח למקרה מוות, נכות ואובדן כושר עבודה.

תשלומים לביטוחי פיצוי במקרה מוות או לביטוח תשלום חודשי במקרה נכות ואובדן כושר עבודה שיבוצעו ע"י מעבידים ייחשבו כהטבה לעובד אשר תמוסה ככל הטבה הניתנת ע"י מעסיק לעובדיו.

המשמעות במידה ותאושר תכנית זו ע"י וועדת הכספים הינה פגיעה של כ- 750 שח מידי חודש במי שמשכורתו כעשרים וחמישה א' ₪ בחודש ועד לכ-1000 ₪ למי שישמיך הפקדותיו כבעבר והינו בעל שכר של מעל 30 א ₪.

מומחים העוסקים במתן ייעוץ פנסיוני אמורים להיערך באופן שייקח בחשבון נתונים אלה בבואם להמליץ על הפקדות לקוחותיהם לקופות הגמל, וביטוחי החיים וזאת במידה ויכשלו הניסיונות להניע את חברה הועדה מלאשר את התוכנית ולמנוע את הגזירה בשנת המס הבאה.  

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל