.

נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות

כנס השדולה להצלת הפנסיה בישראל

 

   דני טל מנכ"ל פורשור מומחים - ייעוץ פנסיוני 

   בפני חברי הכנסת בכנס השדולה להצלת הפנסיה בישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

נושא הפנסיה והייעוץ הפנסיוני אינו מתייחס רק לגיל שלאחר הפרישה, אלא גם באירועים העלולים לחול  במהלך חיינו הפעילים ותוכניות פנסיוניות אין רק אלמנט של צבירת סכומי חיסכון, אלא גם אמורות לוודא תשלום לכיסויים ביטוחיים העולים כסף רב.

 

אין מדובר רק בדמי ניהול ובתשואות וכפי שאמר פרופ' זעירא, ישנם נתונים כגון התארכות תוחלת החיים, שאינם ניתנים לשינוי ונסכים כולנו שגם לא רצוי לשנותם...

 

ולכן  לפני פניה לפתרונות המחייבים גזרות על הציבור בישראל ראוי לבחון מיצוי נאות של האפשריות  הקיימות כבר היום בחוק.

כבר בשנת 2005 , בעקבות הקמת וועדת "בכר" , התברר עפ"י מסקנותיה, שנזק רב הנגרם לחסכונות הפנסיונים של הציבור נובע מניגוד האינטרסים הקיים בין מי שמוכר את התכניות , כלומר הסוכנים והמשווקים שפרנסתם תלויה בהיקף פרודוקציה נכנסת של מכירת תוכניות ביטוח ופנסיה ללא קשר  להתאמה מקצעית, לבין הלקוח שאין בידיו כלים לבדוק את המוצע לו וגם ברוב המקרים נתון ללחצי המעביד. 

    

ניגוד האינטרסים הקיים מוביל לנזק כלכלי הן לציבור והן למדינה:

 

1.      ביטחון משפחתי וסוציאלי לקוי לאזרח והזדקקות להגדלת קצבאות מהמדינה.

2.      "מסמוס" הטבות מס הניתנות ע"י המדינה באופן שגורם להעשרת הגופים הפנסיוניים במקום הבטחת שגשוג האזרח.

3.      תשלומי כפילויות ביטוח, ללא התאמה לצרכים, תעריפים גבוהים ודמי ניהול מוגזמים - מהתקציב המשפחתי תוך פגיעה ברמת החיים הנוכחית והעתידית, במקום הפנייתם לחיסכון וגידול בצריכה ובפעילות כלכלית במשק.

4.      הובהר כי שימוש נכון ומותאם בהפרשות ובהטבות המס הניתנות כיום, עשוי להגדיל החיסכון הפנסיוני האישי בכ-30% ולהבטיח מיגון המשפחה במקרי מחלה או אסון במהלך חייה ללא הגדלת הפרשות וקצבאות. כל זאת באמצעות ייעוץ פנסיוני בלתי מוטה.

בעקבות מסקנות הוועדה, נקבעה בחוק הפרדה בין רישוי ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לבין שיווק פנסיוני!. 

 

בכדי לאפשר לציבור הבחנה ברורה בין המוכרים ליועצים האובייקטיביים, נקבע בחוק "פיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה 2005 " איסור שימוש במילה "ייעוץ" על סוכנים ומשווקים  בכל סוג פרסום מטעמם וחובת הצגת עיסוקם בשיווק ואי-עיסוק בייעוץ בכל פרסומיהם לרבות במשרדיהם, באתרי האינטרנט שלהם בצורה ברורה ובולטת והשימוש במושג ייעוץ פנסיוני הותר רק  לשימוש ע"י בעלי רישיון "ייעוץ פנסיוני" בלבד.

 

 בחוק נקבעו עונשין חמורים וסמכויות נרחבות לממונה על שוק ההון והביטוח כולל קנסות ומאסרים למפרי החוק.

למרות שחלפו כ-8 שנים מאז החקיקה, אין הציבור מודע לזכותו לייעוץ בלתי מוטה ואין אכיפה משמעותית של החוק הקיים!


עפ"י דוחות הממונה (על שוק  הון והביטוח), למרות החקיקה,  מידת האכיפה הינה מזערית עד בלתי קיימת,  למרות התקציב המועט הדרוש לביצועה.     בחיפוש פשוט ב"גוגל" ניתן בקלות להבחין בפרסומים  כ "חברות ייעוץ פנסיוני" או "תכנון פיננסי" ע"י מי שאין בידם רישיון תאגיד ייעוץ ושחלקם משמשים כמשווקי תכניות או בבעלות או שותפים בחברות וסוכנויות ביטוח.  וכך ממשיכים כספי הציבור והטבות המס לרדת לטמיון היעדר האכיפה תורם להגדלת ההפרות והקטנת המודעות של הציבור לזכויותיו ולפגיעה  באלמנט הכלכלי הגדול ביותר בחייו.

 

 לצד בחינת "רפורמות" המצריכות משאבים מקופת המדינה  ראוי לאפשר תחילה מיצוי אפשרויות הגדלת הביטחון הפנסיוני והכלכלי המשפחתי בעשרות אחוזים ללא הגדלת תשלומים וללא שימוש בתקציב המדינה באמצעות נטרול ניגוד האינטרסים.

 

אני מסכים עם ח"כ דב חנין כי בתחום בו אין מודעות מספקת וידע דרוש לציבור הרחב, יש לפעול בחקיקה ובאופן יזום בדיוק כפי שמבצוע בנושאים חשובים אחרים כגון חובת תכנון הנדסי מקצועי למבנים, בדיקות בטיחות בנושא אש וחשמל, בדיקות תקינות רכב ועוד.

כלומר רק אכיפה מוגברת של החוק הקיים כולל פרסום אפשרות ההכרה בייעוץ פנסיוני כהוצאה ואפשרות הזיכוי בצורה נוחה גם לשכירים, ולכן אני קורא הן לממונה החדשה (על שוק הון והביטוח והן לחברי הכנסת לעשות כל יכולתם והנדרש מהם בדחיפות הראויה ליישום חוקים אלה והשלמת החקיקה הנדרשת. 

 

 

 

·   חיוב השתתפות מעסיקים בעלות ייעוץ אובייקטיבי ביחס דומה לחלוקת ההפרשות תוך הכרה כהוצאה מוכרת.

·   חייב ביצוע ייעוץ אובייקטיבי ע"י יועצים מורשים שאינם בעלי זיקה לגופים פיננסיים, טרם הקמת תכניות או שינויים בתוכניות ביטוח פנסיוני וביטוח אישי.

·   חיוב מעסיקים לאפשר מידי תקופה קצובה, קיום הרצאות בנושא ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי בפני עובדיהם וקבלת אינפורמציה בכתב אודות זכויותיהם בנושא.

·    פרסומים תקופתיים בעיתונות אודות זכויות העובדים והנחיות לדיווח על עברות מעבידים ומשווקים.

·   קמפיינים להגברת המודעות בציבור.

·   פרסום אפשרויות איתור של בעלי רישיונות ייעוץ עפ"י סוג רישיון (כנהוג כיום לגבי יועצים סוכנים ומשווקים)  תוך ציון התניית הרישיון  (עם או ללא עמלות הפצה – דבר שלא קיים כיום), באתר משרד האוצר.

·   אכיפת החוק הקיים- ביצוע ביקורות תקופתיות במוקדים טלפוניים של החברות, בסוכנויות ובאתרי אינטרנט לווידוא קיום החוק בדבר הודעה או הצבת שלט המוודא כי הלקוח מודע לכך שמדובר במשווק ולא ביועץ עפ"י חוק.

·    ביעת כללים נוספים למניעת הטעיית הציבור בידי אנשי עסקים המציגים עצמם ב"מתכננים פיננסיים" או "מתכננים פנסיוניים" המבצעים בפועל ייעוץ פנסיוני תוך ניגוד אינטרסים (מקבלים עמלות בלתי מוגבלות) , ללא רישיון , מבלי לחתום על חוזי ייעוץ כחוק, לעיתים תוך גרימת נזק בלתי הפיך.

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל