.

לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת

אפשרות קבלת כספים וזכויות-רטרואקטיבית עקב חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

כידוע, חיסכון הפנסיוני שנצבר עבור כל אחד בעמל רב ולאורך שנים הינו אחד הנכסים  המשמעותיים ולעיתים בעל הערך הרב ביותר של בני זוג, אולם בגלל מורכבותם של החסכונות הפנסיוניים הכוללים לעיתים  קרנות פנסיה מסוגים סוני (ותיקה, צוברת, תקציבית, חדשה, מקיפה, משלימה, קופת גמל, ביטוח מנהלים , פרט או עצמאי ועוד) , קשה מאוד להעריך את ערך החיסכון הפנסיוני (לא רק ערכו בכסף עתה, אלא גם היקף הזכויות הגלומות בו)  לשם חלוקתו  בעת גירושין או פרידת  בני זוג. כולל "ידועים בציבור" ולכן במקרים רבים, למרות הסכמה בין בני הזוג או פס"ד דין שנפסק, מצאו עצמם רבים במצב של חוסר יכולת ממשית למיצוי זכותם בחיסכון פנסיוני של בן זוגם לשעבר וגם בעלי מקצוע העוסקים בייעוץ פנסיוני לא יכלו במקרים רבים להיות לעזר במימוש זכויות אלה..

במהלך אוגוסט 2014  נחקק חוק ואשר מטרתו לאפשר ביצוע חלוקת הכספים הצבורים  בחסכונות הפנסיוניים שנצברו בתקופת החיים המשותפת, לאחר הפריד, במידה  ונקבע פס"ד חלוקת החיסכון של בן זוג אחד  בין שני בני הזוג כך  שבן הזוג זכאי לחלק מהחסכונות הפנסיוניים של העמית הרשום. מבלי להדרש לתבוע את זכויותיו .באמצעות ההוצאה לפועל (משום  האיסור בחוק הגמלאות על העברת זכויות פנסיוניות, והתנגדות מעסיקים להעברת כספים  לבן הזוג).

בעקבות החקיקה החדשה, החל מ פברואר 2015 , יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני(, יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק הדין שנקבע.

אמנם החוק מורכב, ומחייב ידע ומקצועיות בעולם הפנסיוני על מורכבות מכשיריו השונים. קובע פעולות וזמנים לפעולה כגון: רישום "הערות הזהרה" בגוף המנהל וכו'. אך הסתייעות ביועצים פנסיוניים עוסקים בתחום ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי (ולא משווקי חיסכון פנסיוני) בחברות "תאגיד-ייעוץ פנסיוני" בהן ניתן להגיש חוות דעת של יועץ פנסיוני בליווי אקטואר אותה יש להגיש לבית המשפט , תאפשר בתקופה הקרובה מימוש זכויות גם באופן רטרואקטיבי וללא אפשרות טענת התיישנות .

כך שהגוף המשלם יהא חייב לבצע ברישומיו הפרדה מלאה של חלקו של בן הזוג לשעבר, או העברה פיזית של חלקו לחשבון חדש. באופן שיבטיח חלקו וזכויותיו של בן הזוג בחסכון הפנסיוני, ובמקביל להגן עליו מפני עיקולים ושעבודים.

חוק זה מעלה את הצורך בייעוץ פנסיוני מקדים עוד בזמן החיסכון והנישואין או התא הכלכלי המשותף למניעת מצבים בלתי מתוכננים ומוסכמים במקרה גירושין או פרידה.

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל