.

לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך

משיכת קופות גמל קטנות -הארכת מועד משיכה ללא מס

הוראת חדשה של המפקחת על הביטוח במשרד האוצר נותנת אפשרות נוספת לחוסכים בקופות גמל

אשר  שבחשבונותיהם סכום שאינו עולה על  7,000 ₪ לבצע משיכת הכסף ללא תשלום מס.

 

עפ"י האפשרות עד עתה ניתן היה לבצע המשיכה עד 31/03/2015 

 

עתה  הוארכה האפשרות לביצוע המשיכה ללא מס עד 30.06.15 .

הסיבה העיקרית לתקנה הינה ההבנה כי למעלה משליש מהציבור בעלי יתרה קטנה בקופות הגמל נמנעו עד עתה ממשיכת הכספים עקב החשש מתשלום מס כחוק.

 

רוב החוסכים פתחו בעבר קופות גמל הללו משום הטבת המס שאמורה להיות גלומה בהם למרות שבחלק גדול מהמקרים לא הייתה משמעות אמיתית להנחה זו  וגם לאלה שבעבר היוותה ההפקדה פעולה המאפשרת חסכון מס, הרי שכיום עקב אי-פעילות בקופות אלה אין שום משמעות לצבירה כעתודה לגיל הפרישה  לאי-פדיונם וחמור מכך, דמי הניהול המשולמים בהם והאנרגיה הדרושה לניהולם אינה עומדת ביחס לסכומים הצבורים בהם.בעיקר לאור העובדה כי לאחרונה נקבע כי קופת גמל רשאית משנת 2016 לגבות מידי חודש דמי ניהול בסכומים קבועים ולא באחוזים מהצבירה מחשבונות בעלי יתרה נמוכה.

 

לכדי לדאוג לטובת החוסכים ולגרום ליעילות שוק ההון בנושא זה  תוך הקטנת מספרי הקופות שאינן פעילות (לא מבוצעים בהן הפקדות תקופתיות) בעלות הצבירה הקטנה של עד 7,000 ₪ הוחלט לאפשר משיכת הכספים כעת ללא אלמנט מיסוי.



ציבור החוסכים בעלי חשבונות אלה מוזמנים להכנס לאתרי האינטרנט של בתי ההשקעות, להוריד טפסים מתאימים ולשלוח לקופות קודם ל-30.6.2015

 

לקוחות במסלול ייעוץ פנסיוני מתמשך!

 

שימו לב, בדוחות ייעוץ פנסיוני שקיבלתם מאתנו שבידכם והמידע המצוי בתיקכם במחשבנו קיים מידע שאינו עדכני לרגע זה ולכן מומלץ לבדוק בדוח את הקופות שבהן צויין סכום נמוך מ-7000 ₪, לפנות לאותו גוף ולברר יתרה עדכנית.

 

במידה והיתרה אמנם קטנה מ-7,000 ₪ ,

 

כמוכן ניתן לוודא באמצעות המנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים- "הר הכסף" האם יש ברשותכם חשבון שאינו פעיל ולא הוגש לבדיקתנו.

 

שימו לב!

 

 • ההטבה תקפה  הן על שכיר והן על  עצמאי
 • הקופה חייבת שללם בתוך 10 ימי עסקים.
 • ניתן למשוך את הסכומים הפטורים ממס החל מיום 24.4.2014 ועד ליום 31.3.2015
 • קופות הגמל יקבלו הנחיה לשלוח הודעות  לבעלי חשבונות קטנים בדבר האפשרות הזאת אך אנו ממליצים לפעול ללא המתנה.
 • ביצוע פעולת העברת כספים בחשבון קופת הגמל  לאחר 1/1/2013שוללת האפשרות למשיכת יתרת הכספים בחשבון הקיים או בחשבון החדש.
 • גם ביצוע ניוד כספים בין חשבונות לאחר התאריך הנ"ל אפילו המקרה ניוד בין שני חשבונות באותה הקופה שוללת הזכאות..
 • אם ברשותכם שתי קופות גמל שונות ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו עולה על סכום של 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משני הקופות.
 • אם מדובר בשתי חשבונות באותה קופה והסך הכולל עולה על 7000 ₪ -לא ניתן לבצע המשיכה בפטור. 
 •  

   

   בהצלחה

  צוות פורשור

  צור קשר


  1-700-700-913

  ייעוץ רווחי באחריות

  עבור לתוכן העמוד

  ייעוץ פנסיוני

  ייעוץ פרישה

  ביטוח פנסיוני

    יועץ ביטוח

    יועץ פנסיוני

  סניפים  

  אודות

  ייעוץ פנסיוני מוזל