לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת

עפ"י תקנות מס הכנסה נקבע כי עובד חייב למלא בעת קליטתו לעבודה וכן בכל תחילת שנה כרטיס אישי (ט 101) ובו פרטיו האישיים המעודכנים, מקורות הכנסתו. לעיתים זכאי הגמלאי להטבות (הקלות) במיסוי והחישוב מתבצע תוך התבססות על הנתונים שהוצהרו ע"י העובד/ גמלאי בטופ

 

טופס 101 חובה פטור וזיכוי מס

עפ"י תקנות מס הכנסה נקבע כי עובד חייב למלא בעת קליטתו לעבודה וכן בכל תחילת שנה כרטיס אישי (ט 101)  ובו פרטיו האישיים המעודכנים, מקורות הכנסתו. לעיתים זכאי הגמלאי להטבות (הקלות) במיסוי והחישוב מתבצע תוך התבססות על הנתונים שהוצהרו ע"י העובד/ גמלאי בטופס 101.

ולעיתים פטורות קופות הגמל ממילוי טפסי 101 אחת לכל תחילת שנה וכן ניתנה אפשרות לקופות העומדות בכללים מסוימים  להפיק טפסי 101  באופן אלקטרוני ולא ידני מידי שנה.

טופס 101  -כרטיס עובד אלקטרוני

 

עפ"י תקנות מס הכנסה נקבע כי עובד חייב למלא בעת קליטתו לעבודה וכן בכל תחילת שנה כרטיס אישי (ט 101)  ובו פרטיו האישיים המעודכנים, מקורות הכנסתו.

כמוכן נקבע בחוק  כי עליו לדווח למעסיקו בתוך 7 ימים על כל שינוי בפרטיו האישיים.

בחוק נקבע כי הגדרת מעביד תכלול גם קופ"ג (עפ"י ס 47 לפקודת מס הכנסה) כלומר גם קרנות פנסיה וחברות פנסיה המשלמות קצבה. ודיווח שכר יכלול גם קצבה המתקבלת ע"י גמלאי.

במקרים מסוימים זכאי הגמלאי להטבות (הקלות) במיסוי והחישוב מתבצע תוך התבססות על הנתונים שהוצהרו ע"י העובד/ גמלאי בטופס 101.

במספר מצבים פטורות קופות הגמל ממילוי טפסי 101 אחת לכל תחילת שנה וכן ניתנה אפשרות לקופות העומדות בכללים מסוימים  להפיק טפסי 101  באופן אלקטרוני ולא ידני מידי שנה.

להלן הכללים על פיהם תהיה קופת גמל משלמת לקצבה יכולה לוותר לגמלאים העמיתים בקופה על מילוי ידני שנתי של טפסי 101:

·         בקופה לפחות 200 גמלאים המקבלים קצבה.

·         הוגשו ע"י הקופה כל דוחות 126 שהיא חייבת בהגשתם.

·         חישוב הקצבה המשולמת והניכויים ממנה מבוצע ע"י מערכת מחשוב.

·         כל גמלאי חדש ימלא מיד עם התחלת קבלת קצבה טופס 101 ונתונים אלה יהוו בסיס לחישוב הניכוי (מס) מהגימלא.

·         חובת משלוח הודעה בכתב ע"י הקופה ללקוח על חובתו לדווח לקופה על שיוניים במצבו המשפחתי וחיוב במערכת מעקב על כל שיוני באופן ממוחשב.

·         מילוי טופס 101 לפני תחילת כל שנה –חובה על כל גמלאים הצעיר מגיל 70 .

·         חובת הצהרה על כל גמלאי אשר מקבל קצבה נוספת, עובד במשרה חלקית או מקבל שכר יומי בעבודה כלשהיא והאם זו הכנסתו היחידה.

·         במידה והגמלאי "מוטב" והצהיר כי בן/בת זוגו אינם עובדים, עליו להצהיר בכל שנה ביום הראשון (1 בינואר) שוב כי בן/בת זוגו אינם עובדים.

·         לאישה עובדת,לגרוש ולאלמן יינתנו נקודות זיכוי  בביצוע מעקב ממוחשב אודות גיל הילדים והפסקת הזיכוי האמור כאשר נפסקת הזכאות לנקודות הזיכוי ממס.

·         זיכוי ממס לא יינתן לגמלאי שכלכלת ילדיו אינה חלה עליו.

·         חובת מעקב ממוחשב לחישובי הקצבה הכוללת תיאור כל הסיבות בגינן אושרו נקודות הזיכוי.

 

מידע זה רוכז ע"י מערכת מומחים פורשור לייעוץ פנסיוני לטובת עוסקים בתכנון וייעוץ פנסיוני, מיסוי פנסיוני, מיסוי וייעוץ פרישה וטובת ציבור החוסכים והמבוטחים בביטוח פנסיוני וגמלאים המקבלים קצבה מגופים פנסיוניים.

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל