נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
ייעוץ פנסיוני למעסיקים

סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 - הבהרה זכות עובד לבחיר קופת גמל

עובד רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.

העדר זיקה בין יועץ פנסיוני לבין יצרן המוצר הפנסיוני בייעוץ פנסיוני

בסקר מדגמי עולה כי מרבית העובדים מבלבלים בין "ייעוץ פנסיוני למעסיק" לבין ייעוץ פנסיוני כחוק/
כנראה שלא! * אינו נחשב לייעוץ פנסיוני כחוק.* קיימת יש זיקה בין משלם שכר היועץ (המעביד) לבין היועץ וכך סבירה פגיעה באינטרס של העובד. *תיתכן זיקה בין היועץ לגוף מוסדי (חברות ביטוח, קופ"ג וכו') ומכיוון שאין מדובר בייעוץ פנסיוני כחוק והיעדר חוזה ייעוץ פנסיוני אין מניעה לקבלת עמלות ע"י היועץ ואין חובת שקיפות וגילוי נאות בנושא זה.*סבירות רבה לניגוד אינטרסים בין המעביד שחפץ בנוחות וסדר תוך העברת הכספים לגוף אחד עימו יש הסכמות ולא בהתאם לצרכי הלקוח.*גם במקרה דמי ניהול מוזלים סבירות רבה לאי התאמת המוצר לעוד וכך שכרו יוצא בהפסדו –ובגדול!ייעוץ פנסיוני למעסיק - טופס 161 - הנחיות לחישוב המס על ידי המעסיק

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל