נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת

בדיקת דוחות שנתיים -תוכניות פנסיוניות וביטוחים

אנו מודעים לכך שהדוחות שאתם מקבלים בימים אלה מחברות הביטוח והגופים הפנסיוניים. הינם סינית עבורכם,

המדריך שערכנו עבורכם ונמצא מתחת לסרטון בעמוד זה, אינו מסובך מאפשר לכם לבצע בדיקות חיוניות בעצמכם

וויכול למנוע מכם הפסדים משמעותיים.

 

למען הזהירות ועפ"י החוק אנו מחויבים לציין כי מקבץ ההמלצות שערכנו עבורכם אנו מהווה תחליף ל ייעוץ פנסיוני איכותי ומקצועי כלשונו בחוק, ובדיקת תשלומים לתוכניות ביטוח אישי ומשפחתי המבוצע ע"י בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר בחברת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי שאינה עוסקת במכירת תוכניות   המתחשבב בכל מעגל חייו וצרכיו של המבוטח ומאפשר גילוי מוקדם של   תקלות בהפרשות מעבידים או תשלומי כפל מיותרים כעוד כשניתן להציל את רוב הכספים!

 

סרטון "סינים אני מדברת אליך"

ובכן, בואו נתחיל!

דוחות בנושא תוכניות פנסיוניות
( ב. מנהלים, קופת ביטוח, קופות גמל, השתלמות, קרנות פנסיה)

1.       בדוחות   שקיבלת מצוינים דמי הניהול הנגבים מכם ומתחלקים לפחות לשני סוגים:

א.       דמי ניהול מהפקדה – כלומר אחוז מסוים מכל הפקדה חודשים שלכם (ושל המעביד במקרה והינכם שכירים) הנגזר לטובת הגוף המוסדי (וסוכניו).

ב.       דמי ניהול מצבירה – כלומר אחוז מסויים הנגזר מידי שנה מכל צבירת החיסכון החודשי שחסכתם עד כה לטובת הגוף המוסדי (וסוכניו או מפיציו שמידה וקיבלתם "ייעוץ פנסיוני" בבנק או בחברת ייעוץ המקבלת עמלות הפצה).  

להלן דמי הניהול המקובלים כ"סבירים"   :

א.       קרנות פנסיה – מקסימום 4% מההפקדה ו 0.3% מהצבירה.

ב.       קופות גמל וקרנות השתלמות - עד 1% מהצבירה בלבד.

(מזה כשנה יש היתר לקופות גמל והשתלמות לגבות גם דמי ניהול מהפקדה אך הנושא ניתן למיקוח עד ביטול דמי ניהול אלה במלואם)

ג.        ביטוחי מנהלים (ועצמאיים) שהחלו החל מ 2004 –3% מהצבירה ו 1% מההפקדה.

קיימים ביטוחים בהם דמי הניהול כוללים גם דמי ניהול מרווחים וכן ביטוחים בהם לא ניתן להתמקח על דמי הניהול, אך חשובים לבחינה מבחינת עדיפותם על מכשירים אחרים והתועלת בשנוי הפקדות ו/או ניוד לתוכניות מסוג שונה.

2.       מסלולי הביטוח וההשקעות:

א.       מסלול הביטוח כולל במרבית המקרים כיסויים במקרה מוות (קצבה או סכום תשלום למוטבים/ שארים), וכיסויים למקרי מוות, אובדן כושר עבודה ונכות.

בחלק מהתוכניות ניתן למצוא גם כיסויים נוספים כגון : פיצוי בעת מחלה קשה, סיעוד (בדר"כ בקריטריונים נחותים) ועוד.

ב.       מסלול ההשקעה כולל פירוט רמת הסיכון של ההשקעה המותרת בכספי החיסכון שלכם.

 להלן הנושאים החשובים לבדיקה: 

א.       בדקו ראשית האם במקרה חו"ח של מוות של המבוטח תרד רמת החיים של המשפחה הנותרת ואם בכלל, באיזה היקף. כך גם במקרה אובדן כושר עבודה.

בדקו צרכיכם האמיתיים בנושא מגונים נוספים המצוינים בדוחות.
בדקו התאמה בין מסלול המיגון בתכנית לבין צרכים אלה. אל תשכחו לבדוק האם אתם כבר מבוטחים בנושאים אלה בתוכניות אחרות כך שלמרות תשלומים חודשיים משמעותיים לאורך שנים אתם משלמים עבור כיסויים מיותרים   או בכפילות שלא תקנה לכם שום זכות כספית בעת מקרה.

שימו לב, תשלומים מיותרים אלה משפעים באופן משמעותי על הקטנת הצבירה והחיסכון הצפוי בעת הפרישה.

 

 

 ב.       בדקו האם מסלול השקעת הכספים שלכם מתאים להשקפותיכם האישיות. ניתן לשנות מסלול השקעות בכל עת עפ"י מצב שוק ההון והעדפותיכם עפ"י מעגל חייכם ותמהיל ההשקעות הכלכליות שלכם.

ג.        במקרה בו מדובר בתוכניות מסוג קרנות פנסיה ותיקות, ראוי לבדוק את מצב צבירת הזכויות כאחוז מהשכר ובמידה והינו קרוב ל- 70% לפנות ליועץ פנסיוני לשם בחינת האפשרויות העומדות בפניכם.

כמו כן, במידה והקרן הינה קטנה (כגון קרן הפנסיה של לשכת עו"ד), או מונה לה מנהל מיוחד, רצוי לפנות בהקדם לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לשם בדיקת תקנון עדכני של הקרן ובחינת המהלכים בעוד מועד .

שימו לב, לעיתים המשך הפקדות לקרן פנסיה אינו תורם להגדלת הפנסיה הצפויה והכספים יורדים לטמיון.

3.       הפרשות תקינות ע"י מנה"ח/ מדור שכר.

א.       במקרה והינכם שכירים, הינכם זכאים בחוק להפרשות לגמל ולפיצויים עפ"י "חוק פנסיה חובה" ולעיתים עפ"י הסכם העבודה שלכם הנכם זכאים להפרשות גדולות יותר לתוכניות גמל מאשר נקבע בחוק וגם להפרשות לקרן פנסיה.

ב.       ההפרשות לגמל והשתלמות מתחלקות להפרשות מטעם המעביד וכן להפרשות מכיסכם המבוצעות דרך תלוש השכר שלכם, בעוד ההפרשות לפיצויים משולמות ע"י המעסיק בלבד.

ג.        ציון ההפרשות בתלושי השכר שלכם אינם מבטיחים העברת הכספים בצורה נכונה ורציפה ע"י המעביד    ולכן יש לבדוק תחילה כי ההפרשות המצוינות בתלושי השכר מתאימות לחוזה העבודה שלכם ולא פחות מהמחויב עפ"י חוק פנסיה חובה.

לאחר מכן יש לבדוק בדוחות השנתיים שקיבלת כי אמנם התשלומים המצויינים בתלוש השכר הועברו בפועל ע"י מדור שכר לתוכניות המתאימות.

  שימו לב, אי –העברת הכספים, משמעותה מצד אחד אי- עמידה בחוק הפרשות המעביד לצד גניבה לכאורה של כספי העובד.

  אי-העברת כספים אלה במועדם עלולה לגרום נזק בלתי הפיך מבחינת זכויות פנסיה וגם חשיפת העובד ומשפחתו מבחינת אי-תקיפות מגונים ביטוחיים.

  במקרים רבים בהם לא הועברו כספים אלה ע"י מעסיק ניתן לתבוע את המעסיק לא רק בסכום ההפרשות שלא בוצעו, אלא גם בגין הנזק שניגרם בפגיעה עתידית בזכויות העובד, סכומים שמקרים רבים למאות אלפי שקלים.   ולכן במקרה חשד כאמור רצוי לפנות למומחה שיבדוק את משמעות הנזק ויכין חוות-דעת מקצועית שתשמש במקרה הצורך לתביעה או משא ומתן מול המעסיק.

 

4.       מיצוי הטבות מס בהפרשות עפ"י מעמד עיסוקי.

עפ"י החוק הפקדות לתוכניות פנסיה וביטוחים מסוימים מקנות הטבות מס (לעיתים משמעותיות ביותר) ומהוות חלופה נהדרת לאפשרויות השקעה נוספות.

כלומר בגין כל שקל שתשקיעו באופן מדויק ונכון לתוכנית הנכונה עפ"י מעמדכם העיסוקי והחלק בהכנסתכם הנחשב "סכר פנסיוני" תקבלו סכום מסוים מהמדינה שבפועל יהווה "תשואה מובטחת" (מעבר לתשואה של ההשקעה בשוק ההון).

         אופציה זו עפ"י טבלת האפשרויות לניצול הטבות מס בהפרשות פנסיוניות עשויה להוות אפיק השקעה טוב מכל חלופה אחרת ולכן חשוב לבחון את האפשרויות ולבדוק את התאמת ההפרשות המבוצעות בפועל על ידך לאפשרויות ניצול הטבות אלה.

 

חשוב: במידה והינכם שכירים, יתכן בסבירות רבה כי המעביד ואתם אינכם מפרישים לתוכניות גמל את מלוא ההפרשות המזכות בהטבות מס ובאפשרותכם לבצע הפרשות אלה בעצמכם או בהוראה למדור שכר (ללא צורך באישור המעסיק מכיוון שמדובר בהפרשות העובד בלבד).

 

עצמאיים רבים אינם מודעים לאפשרויות אלה ולכן משלמים לאורך השנים סכומי מיסים מיותרים המצטברים למאות אלפי שקלים   -שווה בדיקה!      

   

דוחות בנושאי ביטוחים אישיים ומשפחתיים.  

אתם אמורים לקבל גם דוחות שנתיים מהחברות בהן אתם מבוטחים בנושאים כגון: ביטוחי בריאות, סיעוד, מחלות קשות ועוד.

א.       חשוב לבדוק האם אתם זקוקים לביטוחים השונים, תוכלו לקרוא מידע שיוכל לעזור לכם בנושאים אלה ולא ללכת שולל אחר "הפחדות" והבטחות של סוכנים ואנשי מכירות שכל רצונם הוא למכור בכל הניתן יותר.

  לאחר שקראתם סקירות בנושאים אלה, מומלץ לבצע ניתוח צרכים אמיתי משפחתי בנואים אלה ולסכמו בכתב.

עתה העת לגשת לדוחות חברות הביטוח ולערוך טבלה של הכיסויים הקיימים בחברות השונות לבני המשפחה, לבדוק האם קיימים תשלומים מיותרים או כפולים, האם חסרים מגונים, האם התעריפים נראים לכם מוגזמים ואל תשכחו לבדוק גם כפילות מול ביטוחים "משלימים" בקופ"ח וביטוחים קולקטיביים במקום העבודה.

 

מידע נוסף רלוונטי תוכלו לאתר במנוע החיפוש המצוי בצד הימני העליון של עמוד הבית.  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    פניתם אלינו בעבר ועתה ברצונכם לפגוש אחד מיועצנו לפגישת הערכת תועלות מקדימה טרם ייעוץ?

                                                                                         זה הזמן!

                     עקב הבקשות הרבות ודחיפות הבדיקות לאחר קבלת הדוחות השנתיים של השנה הקודמת

                                     

 

                                                מלאו פרטים אישיים וניצור קשר עימך קשר בהקדם!

*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון
הצהרה

מעוניין לקבל פרטים ומידע

שכרי מעל 12,000 שח ברוטו

  
                                         
 רוצים לפנות ישירות לנציג צלצלו  -  1-700-700-913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צור קשר


זה הזמן

עקב הבקשות הרבות ודחיפות הבדיקות לאחר קבלת הדוחות השנתיים של השנה הקודמת..
 אנו מוזילים את עלות הפגישה לפונים במהלך חודש מרץ   2014
        (לפגישות במהלך חודש מרץ-אפריל בסניף ת"א מרכז)  

 

למשלוח בקשת פרטים נוספים מנציג – לחץ כאן!

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל