נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות

טבלת עזר להטבות מס 2014

תקרות מס וסכומים עיקרים לשנת 2014
 

תקרת הכנסה מזכה לשכיר

תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה

8,700 ₪

תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד נוסף כעצמאי

תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח

8,700 ₪

עמית מוטב

עמית המפקיד לפחות 16% מפעמיים השכר הממוצע במשק

1,454 ₪

תקרת הכנסה מזכה לעצמאי

תקרת הכנסה מזכה שנתית בגינה מקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס.

₪  208,800

תקרת הפיצויים

תקרת הפיצויים הפטורה ממס

12,360

שכר ממוצע במשק

שכר ממוצע במשק לשנת 2014

₪  9,089

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה חדשה מקיפה

 תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק

₪  3,726

4 פעמים השכר הממוצע במשק

תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה יוכרו לחברה כהוצאה בשנת המס ולא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד.

₪  36,356

הכנסה מרבית לסעיף 47

מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח

34,800

תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לשכיר

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה מזקיפת הכנסה

15,712

תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לעצמאי

תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל ניכוי

₪  264,000

אחוזי הפקדה לפנסיית חובה

אחוזי ההפקדה לפנסיית חובה בשנת 2014, 17.5% בחלוקה הבאה:5.5% עובד, 6% מעסיק ו- 6% לפיצויים

5

 

צור קשר


זה הזמן

עקב הבקשות הרבות ודחיפות הבדיקות לאחר קבלת הדוחות השנתיים של השנה הקודמת..
 אנו מוזילים את עלות הפגישה לפונים במהלך חודש מרץ   2014
        (לפגישות במהלך חודש מרץ-אפריל בסניף ת"א מרכז)  

 

למשלוח בקשת פרטים נוספים מנציג – לחץ כאן!

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל