נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
חישוב חבות מעביד בגין זכויות פיצויים לעובדים.

שיעור עזיבת עובדים,
שיעורי תמותה,
זכאות לקבלת פיצויים,
עליות שכר עתידיות ושיעורי
ריבית היוון
.


בחוות הדעת חישוב התחייבויות המעביד לפי תקן IFRS ,
המתחשב בכל סוגי ההטבות לעובדים, כפי שמגדיר התקן:


 הטבות בגין פיטורין.

 

• הטבות לטווח קצר         
    כגוןשכר עבודה והפרשות סוציאליות, הבראה, חופשה, הבראה, מחלה.

 

• הטבות לאחר העסקה     

  –  כגון : פנסיהאו ביטוח רפואי לאחר העסקה.

 

• הטבות אחרות לזמן ארוך– 
-  כגון : שנתשבתון, מענק יובל.

 

 

צור קשר


             צלצל עכשיו 

        

         1-700-700-913
          073-7863562
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל