חשוב ליועץ פנסיוני

                                      

קישורים חשובים ליועץ פנסיוני
ודרכי התקשרות של עוסקים במתן שירותי ייעוץ פנסיוני עם בעלי תפקידים במ. האוצר.

דרכי התקשרות של לקוחות ומבוטחים עם נציגי מ. האוצר בנושאים

תלונות על יועצים פנסיוניים ומשווקים פנסיוניים

דיווח הפרות חוק ותקנות ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני:


ליצירת  קשר עם אנשי האגף דרך דף "צור קשר":

ניתן לגלוש לאתר משרד האוצר למערכת "איתור סוכנים ויועצים", לסמן האופציות רישיון -ייעוץ פנסיוני ולמעלה סוג רישיון "תאגיד".

שימו לב חלק מהתאגידים העוסקים בייעוץ פנסיוני מקבלים עלות הפצה מהגופים
ומנועים ממתן ייעוץ ביטוחי!

לקשר עם אגף המיסוי (רשות המיסים)  -לחץ כאן !

להגשת תלונות למפקח על הביטוח ניתן ללחוץ כאן, או לפנות:

משרד האוצר, שוק ההון, ביטוח וחסכון-היחידה לפניות הציבור

רח' קפלן 1 ירושלים 91950  טלפון לפניות:3002  * או 12223002
פקס:02-5695352

למערכת פניות הציבור בנושאי ייעוץ פנסיוני ,בירור מצב תלונה וכו - לחצו כאן!

 

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל