מפרט תהליך ייעוץ פרישה

מפרט לתהליך ייעוץ פרישה 


 

1.     כללי

אירוע של פרישה בין שקורה מרצונו של העובד ובין שלא מרצונו, חושף את העובד להתמודדות מסוג שלא התנסה בה קודם לכן.

בתהליך סיום העבודה, נדרש העובד להתנהל מול המעסיק מצד אחד, מול החברות בהן מנוהלים הביטוחים והחסכונות הפנסיוניים שלו, ומול פקיד השומה.

לעובד הממוצע חסרים הכלים והידע להתמודד עם התהליך של סיום העבודה. לכן, כדי למנוע נזקים בלתי הפיכים לחיסכון הפנסיוני, אנו מציעים ליווי מקצועי בכל התהליך של סיום העבודה, במטרה לבצע את התהליך תוך התחשבות בצרכים הכלכליים ובלא פגיעה בכיסויים הביטוחיים, ובחסכונות הפנסיונים. כמו כן, ייבחן ההיבט המיסוי במטרה למזער את חבות המס עפ"י התקנות.

 

2.     למי מיועד הייעוץ?

-          עובדים שמסיימים עבודה ומתעתדים לעבור למקום עבודה חדש.

-          עובדים בפרישה מוקדמת עם או בלי זכאות לקצבה.

-          פורשים שהגיעו לגיל הפרישה שבו הם זכאים לקצבת פנסיה.

 

3.     התנהלות מול המעסיק

תהליך של סיום העבודה מתבצע מול נציג משאבי אנוש ומול חשב השכר.

נציג משאבי אנוש עורך את תנאי ההסכם לסיום העבודה.

חשב השכר מבצע את ההתחשבנות הסופית, לרבות מילוי טופס 161 -  הודעת מעסיק על סיום העבודה לרשות המיסים.

העובד מצהיר בטופס 161 א' על כוונתו באשר לכספי הפיצויים שיקבל מהמעסיק וכספים הצבורים בקופות.

תהליך הליווי, יכלול:

-          בדיקה של ההסכם אל מול תנאי הפרישה עפ"י החוק ומול זכויות נוספות עפ"י הוראות ההסכם האישי של העובד או ההסכם קיבוצי אם חל הסכם כזה על המעסיק.

-          בדיקת התחשיב הסופי של החשב מול הסכם הפרישה.

-          בדיקה של נכונות הנתונים בטופס 161 מול יתרות הפיצויים שבקופות ומענקי הפרישה של המעסיק.

 

4.     המשכיות הביטוחים

עובד שפוטר או שנמצא במעבר בין עבודות, הכנסתו נפגעת לתקופה קצרה או ארוכה, ועד שמשתלב בעבודה חדשה.

מצד אחד, הוא אינו יכול להמשיך בהפקדות מלאות כפי שהפקיד ביחד עם מעסיקו בתוכניות החיסכון שלו. מצד אחר הפסקת הפקדות לתקופה העולה על מס' חודשים, עלולה להעמידו במצב של "עמית לא פעיל" בלא אפשרות לחזור ולהפקיד בתוכניות הקיימות. ההשלכות הן פגיעה בלתי הפיכה בחיסכון לפרישה ואובדן הכיסויים הביטוחיים.

ליווי מקצועי של היועץ, ימנע נזקים בחיסכון ויוודא המשכיות הכיסויים הביטוחיים ככל שהם נחוצים.

זאת בעלות נמוכה ככל האפשר לאור מצבו הכלכלי של העובד.  

אם הפורש הגיע לגיל פרישה, ישנה חשיבות גדולה לבחון את הבחירות המתאימות של מסלול הפרישה המתאים למצבו הכלכלי, המשפחתי והבריאותי. הליווי יכלול ניתוח של ההכנסות בפרישה לעומת הצרכים.    

 

5.     היבטי מיסוי

בעת סיום העבודה, סוגיית המיסוי היא מורכבת ומחייבת הכרה של כללי המיסוי על מנת לקבל החלטה מושכלת על אופן הטיפול בכספי הפיצויים.

המיסוי בגיל הפרישה חל על הקצבה ו/או הפיצויים.

הליווי של היועץ יסייע לבחור את המסלול העדיף לפורש - פטור ממס על הפיצויים או על הקצבה, במטרה למזער את תשלומי המס בכל שנות הפנסיה.

תהליך ההתחשבנות במס, מלווה במילוי טופס 161א' בו מודיע העובד על כוונתו באשר לכספי הפיצויים.

הליווי המקצועי יסייע בקבלת ההחלטה על משיכת פיצויים בפריסת מס או השארתם ב"רצף קצבה" או "רצף פיצויים" במטרה לצמצם את תשלום המס במידת האפשר תוך התחשבות בצרכיו הכלכליים של הפורש.

 

 רוצים פרטים נוספים אודות ייעוץ פרישה או ייעוץ פנסיוני

*
*
*
*
checked

או צלצו :

1-700-700-913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל