הקשר בין ייעוץ פנסיוני לבין ייעוץ פרישה

רבות דובר אודות חשיבות הייעוץ והתכנון הפנסיוני עוד בגיל צעיר בו השפעת ההמלצות של היועץ הפנסיוני ממקסמות את צבירת החיסכון והיקף הפנסיה שתתקבל לאחר היציאה לגמלאות.
כמפורסם מעת לעת הן ע"י חברות ייעוץ והן בפרסומי משרד האוצר, חשיבות רבה בקבלת ייעוץ פנסיוני מתמשך לאורך השנים, באופן בו הן שינויים במבנה המשפחתי, עתודות, הכנסות,

מעמד עיסוקי ושאיפות והן שינויים ברגולציה, מיסוי והכלים הפנסיוניים והביטוחיים הזמינים יקבלו ביטוי בשינוי ועדכון תקופתי של חוות הדעת הפנסיונית הראשונה וזו שבאו לאחריה.

כמוכן, ידועה לכל בעל מקצוע בתחום הייעוץ הפנסיוני (או לפחות לטובים שבין היועצים הפנסיוניים המומלצים ) חשיבות הסנכרון בין ייעוץ פנסיוני לייעוץ ביטוחי בלתי תלוי, שכן תכנון הפנסיה ללא תכנון מיגון ביטוחי,

הרי הוא כתכנון מסע ארוך ללא הערכות למקרי תקלות כגון סופות, תקלות תכניות ברכב ופציעות.

ברור לכל שכל אירוע בריאותי עלול לגרום למיצוי כל או מרבית העתודות שיש למשפחה ולהותירה ללא פנסיה מכובדת בבוא היום.
לא רק זאת, אלא שדווקא בתשלומי הביטוח האישי מסתתר בדרך כלל ההפסד הגדול ביותר של כל משפחה, שכן עפ"י פרסומי האוצר כ- 80% מציבור המבוטחים משלמים עבור כיסויים ביטוחיים תשלומי כפל ותעריפים מיותרים,

לעיתים פי 3 ואפילו ארבע פעמי (בביטוחים פרטיים, בביטוחים "משלימים", בביטוחים קולקטיביים וכו').

לכך יש להוסיף את העובדה העגומה, שמרבית הציבור אינו יודע כלל בגין מה משפחתו מבוטחת, באיזה היקף, באילו תעריפים ומה השתנות הפרמיה מעבר להצמדה למדד.

 והעצוב מכל הוא חוסר הביטחון בהתאמת הביטוח לצורך האמיתי ווידוא תקפות הביטוח, כלומר , האם חברת הביטוח אמנם תשלם בעת קרות המקרה.

אבל גם לאחר שנים של ייעוץ פנסיוני איכותי, מקצועי ואובייקטיבי, קיים צורך מיוחד של תכנון במהלך ייעוץ פרישה בסמוך לגיל היציאה לגמלאות.

אחת ההחלטות החשובות שיידרש הפורש להחליט טרם קבלת הקצבה הראשונה מהחיסכון הפנסיוני שלו הינה בנוגע למסלולים הקובעים את הזכאים לקבלת ח

לק מהחיסכון/ פנסיה או כולו.

ככל שיבחר המבוטח במסלול הבטחת גמלאות ארוך יותר, כך תקטן הבטחה לסכום הפנסיה החודשי בחייו ולאחר מותו.

האפשרויות הינן מגוונות וביניהם מסלולים המבטיחים קצבה של בין 60 ל-240   קצבאות ואפילו אפשרות הקיימת כיום לקביעת הבטחת קצבה בכל מספר שיידרש ע"י המבוטח.

המשמעות הינה שבמידה והגמלאי ילך לעולמו טרם קבלת כל מספר הקצבאות שהובטח, ייהנו שאיריו מקבלת קצבה חודשית לאורך מספר החודשים שנותרו עד למיצוי הבטחת מספר הגמלאות המינימאלי.

מסלול נוסף בעולם הפנסיוני, הינו מסלול בו ניתן להבטיח אחוז מסוים מהקצבה לשאירי הגלאי שנפטר בכדי לוודא תמיכה ששארים שנתמכו ע:י הגמלאי בחייו.
המסלולים השונים ניתן לקביעה עפ"י המכשירים השונים, קרי הפרשה לפוליסות ביטוח מנהלים הפרשה לפנסיה בקרנות פנסיה או חיסכון פנסיוני בקופות גמל,

כאשר בפוליסות הביטוח בדרך כלל יש לבחור אחד משני המסלולים ובקרנות פנסיה חדשות ניתן לבחור בתמהיל של שני המסלולים או באחד מהם.

במסגרת ייעוץ פנסיוני וייעוץ פרישה, ראוי לקחת בחשבון גם את היבטי המס מעבר להטבות המס הניתנות בשנות החיסכון וממוקסמות בעזרת ייעוץ פנסיוני מקצועי.

אירוע היציאה לפנסיה מהווה אירוע מיסוי שיש לחשב בממסגרת ייעוץ פרישה מקצועי עפ"י תשלום המס בו חייב המבוטח בעת קבלת הגמלאות אשר חלקן חייבות במס וחלקן פטור מס ההכנסה.

הפטור  (החלקי לעיתים) הניתן על משיכת החיסכון הפנסיוני עשוי לחול הן על משיכה מסוימת של חיסכון הוני והן על קבלת קצבאות פנסיה ומושפע גם מהיקף ואופן קבלת דמי הפיצויים המגיעים לפנסיונר.

מכיוון שבשנת 2001 חל שינוי בחקיקה בפקודת מס ההכנסה לגבי הפטורים ממס, קיימת אפשרות כעת לכאלה שפרשו בשנה זו ואלה שפרשו לפני 2012 אך טרם הגיעו לגיל הפרישה (עפ"י החוק)

לבחור בין האופציה הקודמת של "נוסחת השילוב" ולבין זו החדשה שתחולתה מתחילת 2012.

אין ספק, הסתייעות בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי  כהגדרתו בחוק ע"י חברות בעלות רישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני המשלבות תהליך ייעוץ פרישה ובעיקר אלה המנועות מכל זיקה ואינן מקבלות שום סוג של עמלות הפצה

(להבדיל מהבנקים "הגוזרים קופן" מדמי הניהול שמשלם המבוטח) עשוייה לחסוך ללקוח מאות אלפי ₪ במהלך חייו, להבטיח מסלול פנסיוני המתאים לצרכיו וצרכי משפחתו תוך מקסום הסכומים שיעמדו לרשותו והקטנת תשלומי מס הכנסה באופן משמעותי.

כמו כן, מומלץ לבחון במהלך קבלת ייעוץ הפרישה את השינויים החלים במבנה הביטוחי האישי (כגון: ביטוחי סיעוד, ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוחי בריאות קבוצתיים ועוד ביטוחים משפחתיים) ואת הצרכים המשתנים עקב היציאה לפנסיה במסגרת ייעוץ ביטוחי בריאות אובייקטיבי הניתן ע"י יועצים מומחים שאינן עוסקים במכירות ביטוח.

 

 

*
*
*
*
checked

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל