הצעות חקיקה ותקינה

עצור
הגברת מודעות והרשאה לתשלום מכספי חיסכון),
נוכח התקדמות עולם הרפואה והתארכות תוחלת החיים, גדל הצורך בתכנון פנסיוני בלתי מוטה, הגברת התחרות בתחום החיסכון הפנסיוני, הפחת הריכוזיות של המערכת הבנקאית בשוק ההון, והגברת המודעות לחשיבות ייעוץ בלתי מוטה בתחום הביטוח האישי והמשפחתי באופן שימנע תשלומים מיותרים, כפולים או חסרי תוקף לאורך עשרות שנים תוך פגיעה ברמת החיים הנוכחית והחיסכון והזדקקות לקצבאות מטעם המדינה במקרה מחלה או פרישה. המדינה, עקב רצונה לעודד הציבור לבטח עצמו כנגד אירועים של פגיעה בכושר השתכרות, מוות וכן לעודד הציבור לחסוך סכומים לטווח ארוך, מעניקה הטבות מס לחוסכים ובעצם מוותרת על הכנסות כיום לשם העברת האחריות על הציבור וכהשקעה מראש שנועדה להקטין ככל האפשר קריסה כלכלית של משפחות ונפילתן על כתפי הקופה הציבורית. לבחירת מסלולי החיסכון הפנסיוני ותמהיל המיגונים הביטוחיים בהם באופן מקצועי נטול הטיה, חשיבות רבה עקב יוקר המגונים והשתנות הדרסטית של עלותם לאורך השנים באופן הנוגס בהתקדמות החיסכון והפגיעה ברמת החיים המובטחת והדרושה בעולם בו תוחלת חיים ארוכה, הולכת ועולה תוך בזבוז תשלומים כפולים, מיותרים ( לעומת צרכים) ועל אלמנטים ביטוחיים שהסתברותם קטנה לעומת ההסתברות לחיים ארוכים. לכן, אופן הבדיקה במקרה של אדם נשוי ראוי שייעשה תוך בדיקת מכשירים פנסיוניים וביטוחיים של שני בני הזוג משום האפשרות של קיום כיסוי ביטוחי של יחיד בתוכניות של בן/בת זוגו והסיכון שבתשלום כפול או עודף על הצורך לאורך עשרות שנים. לאחר החקיקה בדבר חובת הפרשה לביטוח פנסיוני, מהווה ההוצאה של משפחה למעלה מ-40% מהכנסתה ברוטו מידי חודש לאלמנטים כמו : ב. לאומי, מס בריאות, גמל, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח מוות ושארים, קרן השתלמות וביטוחים פרטיים בתחום הבריאות, כלומר אלפי ₪ מידי חודש ל"סל קניות" הנתון לחסדי המשווקים וללא שום כלים בידי האזרח לבחינת הצרכים והפתרונות הראויים לו עפ"י מעגל חייו. היקף תשלומים מיותרים לביטוח עקב השתנות הפרמיה לאורך השנים מסתכמת בערכים של מאות אלפי שקלים, לדוגמא: תשלום מיותר של ריסק בפרמיה התחלתית של כ-100 ₪ בהשתנות ממוצעת של 4 פעמים לאורך 20 שנה בלבד, משמעותו פגיעה בחיסכון המצטבר של כ-155,000 ₪ ( 100 ₪ X 4 = 400 ₪ , + 3.5% ריבית שניתי X 20 שנה). מרבית הציבור משלם תשלומי כפל, תשלומים מיותרים ותעריפים לא ברורים גם למכשירים פנסיוניים, גם לביטוחי בריאות וסיעוד במסגרת השב"ן, בביטוחים פרטיים ולביטוחים קולקטיביים המסתכמים מידי חודש מאות שקלים. בשנת 2004 הוקמה "ועדת בכר" בראשות ד"ר יוסי בכר מנכ"ל משרד האוצר דאז. צוות העבודה מונה ע"י שר האוצר לשם גיבוש המלצות על פעולות הנחוצות לשם ביסוס מבנה תחרותי בשוקי ההון והכספים בישראל ולפתרון בנושא ניגוד האינטרסים הקיים בשוק הפנסיוני בישראל והחשש כי הטבות המס הניתנות אינן משיגות את יעדן ובפועל חלק ניכר מהן ומהכספים המופקדים ע"י הציבור מעשיר בפועל את קופות הגופים המוסדיים ושלוחיהן קרי סוכנים ומשווקים, בעוד הציבור נותר ללא מענה הולם ויזדקק שוב לתמיכת המדינה. מסקנות הוועדה פורסמו וכללו המלצות להפרדת הבנקים מאחזקותיהם בקופות הגמל, השתלמות וקרנות הנאמנות. נקבעו הפרדה ורישוי בין הייעוץ הפנסיוני ולבין השיווק הפנסיוני באופן שינטרל את ניגוד האינטרסים הקיים בין הסוכנים והמשווקים לבין החוסכים. מוך הבנה של ניגוד האינטרסים הקיים בין מי שמייצגים ושלוחיהם של חברות הביטוח והגופים המוסדיים דהי
26/01/2014 14:40:20
נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות

ייעוץ פנסיוני וביטוח

הידעת כי תשלומים לביטוח ופנסיה ללא יעוץ אובייקטיבי - יקרים ולא בטוחים? 
          

זו הסיבה בגללה מחוייבים כל הגופים המוסדיים, משווקים ומפרסמים, על פי חוק, להוסיף אזהרה לפרסומיהם וגילוי נאות כי אין מדובר בייעוץ הניתן רק ע"י בעל רישיון.

 

הידעתם שניתן למנוע  הפסדים של מאות אלפי שקלים וגם להעלות רמת חייכם הנוכחית מבלי לוותר על מוצרי צריכה ושירותים הנחוצים לכם.

 

שניתן להגדיל את שכר הנטו שלכם ואת החיסכון שלכם (לעיתים בעשרות אחוזים) ללא שעות עבודה נוספות. ואפילו לוודא את הביטחון המשפחתי שלכם בכל אירוע כלכלי לא צפוי.

 

לצפייה בראיון מוקרן - לחץ כאן!

  "פורשור " מערכת מומחים לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי פרטי הגדולה בארץ ללא כל זיקה  לגופים פנסיוניים וללא קבלת  עמלות הפצה מהם.

(באישור וברישיון  ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מטעם מ.האוצר).

 

ראה בהמשך הסבר אודות שרותינו בתחום הייעוץ הפנסיוני, שדרוג תכנית פנסיה , ביטול תשלומים מיותרים בביטוח פנסיוני, ייעוץ ובדיקת ביטוחי בריאות וסיעוד ועוד,

 

 

 

רוצה לקבל מידע נוסף אודות רווח מובטח

 1-700-700-913 

                שירות ללקוחות במסלול ליווי ייעוץ פנסיוני מתמשך כולל:


        1.       שירות תכנון ייעוץ ובדיקת תוכניות פנסיה

       א.       ייעוץ פנסיוני ע"י יועצים מורשים אובייקטיביים.

       ב.       סקירה פנסיונית

       ג.        ריכוז ואינטגראציה של תוכניות פנסיוניות.

       ד.       בחירת מכשירים פנסיוניים מותאמים לצרכים בלבד.

       ה.      הוזלת עליות ודמי ניהול למינימום תוך מקסום קצבה צפויה.

       ו.        תכנון משיכה (אנונה וקצבה)

 

       2.       שירות תכנון ייעוץ ובדיקת תוכניות ביטוח

     א.      ייעוץ ביטוחים אישיים ומשפחתיים בתחומי החיים הבריאות והסיעוד.

     ב.      סימולציית צרכים.

     ג.       מיפוי וסקירת ביטוחים קיימים.

     ד.      התייחסות ובדיקת אפשרות הצטרפות ובחירת מסלולים בביטוחים קבוצתיים 
        (קולקטיב).

    ה.       נטרול תשלומים מיותרים, תעריפים יקרים ודמי ניהול גבוהים.

    ו.        וידוא תיקוף הגנות ביטוחיות (כך שישלמו לך בעת מקרה חו"ח).

 

      3.       סקירה תקופתית וליווי ייעוץ פנסיוני ביטוחי:

 
    א.       סקירה כוללת של כל הנכסים וההתחייבויות והאסטרטגיה הפיננסית, הפנסיונית
              וניהול הסיכונים שלך.

    ב.       גישה למנהל תיק ייעוץ פנסיוני שלך בטלפון ובאיי מייל לאורך השנה.

    ג.        גישה לצוות יועצים פנסיוניים  לפגישות פנים מול פנים בסקירות שנתיות ללא 
              הגבלה.

    ד.       עדכונים אסטרטגיים עפ"י שינויים בנתוניך ושאיפותיך.

    ה.       גישה לאנשי מקצוע מובחרים בתחום ייעוץ פנסיה, השקעות וניהול סיכונים.

    ו.        סקירת אסטרטגיית מס שנתית

   ז.        הפנייה לאנשי מקצוע נוספים לפי הצורך בתחומי המיסוי,הדינים ומימוש זכויות.

   ח.       מערכת  crm    לוידוא שכל אנשי המקצוע יעבדו בתאום מלא תוך בקרה  
       וסנכרון.

   ט.       תגובה לפניות – בטלפון ואיי מייל תוך  24 שעות עבודה.

   י.        שירות "שקט נפשי בניהול תיקים פיננסיים - פנסיוניים"
       במטרה להוריד ממך את המורכבות בניהול ההשקעות הפנסיוניות ותיקי הביטוח.
       (פניות מצד סוכנים, חברות, מדור שכר וכו')

   יא.      שירות חוו"ד שניה – נהיה פתוחים לשמוע רעיונות מכל מקור שהוא.

   יב.      תכנון מס – בתאום עם רו"ח.

   יג.      שירות ניהול נכסים אישי – ייעוץ מקצועי בהשקעות אלטרנטיביות וברכישת נדל"ן
      מניב.


                 לתיאור התהליך של ייעוץ פנסיוני או ניותח תשלומים לחברות ביטוח.   
            
 לצפיה במערכת ניתוח ביטוח וערכת ייעוץ פנסיוני -פורשור

 

                                                 רוצה לצפות בדוגמא של חוות דעת ייעוץ פנסיוני?


           לחץ כאן !  
            

 

 לתיאום פגישת יעוץ ראשוני במחיר סמלי באחד מסניפי החברה הנוח לכם:
                                             הפגישה עם יועץ פנסיוני בכיר 
  שיבדוק את היקף הנזק הקיים בתוכניות הביטוח והפנסיה וכדאיות תהליך הייעוץ המלא


                                             צלצלו למוקד תיאום פגישות ארצי :
                                                      
1-700-700-913     

                                        בימים א-ה בין השעות 9:30-13:00

                                    או במשלוח פרטיכם באמצעות הטופס הבא:

רוצה לקבל מידע נוסף אודות רווח מובטח

 1-700-700-913

לאחר שוידאנו כי אתם אמנם זקוקים לשרותינו, ניתן לקבל גם  ייעוץ פנסיוני והכנת חוות דעת לשדרוג מצבכם מבחינת הסכומים שיעמדו לרשותכם ביציאה לפניסה.וגם בדיקת תשלומים לביטוחים משפחתיים שונים כגון ביטוח לקופ"ח מושלם, ביטוחי בריאות, סיעוד, נכות תאונות ואובדן כ.עבודה.
אז
תוזמנו למשרדנו לפגישה שעורכת כשעתיים עד שעתיים וחצי.
(משרדנו נוחים והקפה משובח, אך קיימת  אופציה בתשלום נוסף לביצוע פגישה זו אצלכם).

בפגישה נברר יחד את הצרכים הביטוחיים המשפחתיים, המצב הכלכלי, הבריאותי נצבור את כל הידע הדרוש לנו  ונקבל מכם  את המסמכים והמידע הדרוש שהכנתם בעוד מועד על פי רשימת מידעים נוחה שקיבלתם טרם קביעת מועד פגישה.
(קיימת אופציה לאיסוף החומר על ידנו )

נזין למערכת ממוחשבת לניתוח ביטוח ותכנון פנסיוני את כל הנתונים שנקבל , ואלה יהוו הבסיס להכנת חוות הדעת.

החומר יעובד,יסרק ויבדק ע"י צוות המומחים עפ"י נחיצותם:יועצי ביטוח, יועצים פנסיוניים,יועצי מיסוי מומחים בהפרשות לקופות גמל ופנסיה,יועצי השקעות ומשפטנים מומחים בביטוח וזכויות עובדים.

בסיום , נעניק לכם חוו"ד כוללת תכנון/סקר פנסיוני \כולל מסקנות והנחיות לפעולה, הנחות יסוד, כללי העבודה שננקטו, מסמכי השוואה והנמקה ומכתבי הוראות מדוייקים לסוכנים, הגופים ומדור שכר (לשכירים)..

באופציית "ליווי ובקרה שוטף" , ניתנת אפשרות לפגישה משותפת עם סוכן הביטוח שלכם לשם וידוא ועזרה בביצוע הנחייתנו ,נוכל גם לעדכנכם אודות שינויים שחלים בעולם הביטוח והמיסוי ואתם תוכלו לעדכן אותנו בשינויים שחלו אצלכם כך שנוכל לדאוג לבטחונכם ולמצבכם הפיננסי -פנסיוני.

בקיצור:   אנחנו נרכז
             אנחנו נבדוק
             אנחנו נמליץ
             אנחנו נוודא
             אנחנו נלווה                          ואתם תהיו בטוחים, For
sure

         כל הבדיקות מבוצעות ע"י מומחים בעלי רשיונות ייעוץ בתחום התמחותם  
       ללא זיקה לחברות ביטוח וגופים פנסיוניים (וברור ללא קבלת הטבות ועמלות מהם !

-------------------------------------------------------------

חסוך עשרות אלפי שקלים בתשלומים לחברות הביטוח!
 
הירשם כאן
 וקבל במשך השנים הקרובות, בכל חודש,

 צמצום הפסדים לחברות ביטוח ופנסיה.

 

צור קשר


            צלצל עכשיו 

        

         1-700-700-913
          073-7863562

יהללוך זרים

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל