לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך

כלי עבודה ללקוחות ייעוץ פנסיוני

26/05/14

ממשקי המסלקה מול גופים מוסדיים – טיפול בחוסכים

כללי:

 • בחודש יולי הקרוב צפויה להתחיל פעילות של חוסכים פרטיים דרך המסלקה.
 • חוסך המגיש בקשה הוא משתמש רשום במסלקה שעבר תהליך של אימות זיהוי.
 • בכל סוגי הבקשות, חוסך אינו נדרש להציג ייפוי כוח.
 • זמני התגובה לבקשות חוסכים זהים לבקשות מפיץ
 • מנגנון ההתראות על זמני התגובה יהיה זהה למנגנון הקיים.

 

ממשק אירועים  - בקשת מידע:

 • חוסך רשאי להגיש את הבקשות הבאות:
  • 9100  בקשת מידע מכלל הגופים.
  • 9200 – בקשת מידע חד פעמי למוצר מסוים

 

 • זיהוי שמדובר בבקשת חוסך לפי בלוק "ישות גורם פונה למסלקה":
  • שדה "סוג פונה" = 4 (לקוח).
  • שדה "סוג קוד מזהה פונה" יוצג ערך מתאים לשדה "סוג מזהה לקוח", שימו לב כי בשני השדות רשימת ערכים שונה והערך צריך להיות מתאים ולא שווה.
  • שדה "מספר מזהה פונה" יוצג ערך זהה לשדה "מספר מזהה לקוח"

 • בלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח":
  • בלוק חובה ולכן יישלח בממשק למרות שאינו רלוונטי.
  • שדה "צורף מסמך ייפוי כוח" = 2 (לא).
  • שאר השדות בבלוק זה לא יישלחו.

ממשק משוב מנהלי א:

 • התנהגות מערכת זהה לממשקים אחרים.

ממשק משוב ב:

 • להלן רשימת בדיקות החוקיות של סוג תשובה

חוקיות משוב ב לפי סוג הבקשה עבור בקשת חוסך

הודעה

9100

9200

הערות

שגיאה נדרשת להחזיר ליצרן

1001 = עמית לא מוכר במערכת

V

V

 

 

1002 = לעמית אין זכויות במערכת

V

V

 

 

1003 = מעסיק לא קיים אצל יצרן

X

X

בקשה ליתרות פיצויים בלבד

קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי -לא נשלחה בקשת מעסיק

1004 = מספר חשבון לא קיים

X

V

 

קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי -לא נשלח חשבון בבקשה

1005 = מספר חשבון לא תואם מספר ת.ז

X

V

 

קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי -לא נשלח חשבון בבקשה

1006 = חשבון מבוטל

V

V

 

 קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי -הבקשה אינה מתייחסת לחשבון ספציפי

1007 = לא קיים ייפוי כח לבעל רישיון

X

X

קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי –לא נדרש  ייפוי כוח בבקשה

1008 = עובד חתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

X

X

בקשה ליתרות פיצויים בלבד

קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי -לא נשלחה בקשת מעסיק

1009 = טופס לא חתום

X

X

 קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי -לא נדרש מסמך חתום

1010 = מספר קידוד אחיד שגוי

X

V

 

קוד תשובה & [קוד תשובה] לא ולידי -לא נשלח מספר קידוד בבקשה

1011 = אחר

V

V

 חובה לשלוח מלל הסבר

 

102=לא צורף מסמך/טופס

X

X

בדיקת העברת מסמכים

 החזרת שגוי אם המסלקה לא צרפה קבצים אחרת בדיקת מסמכים

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל