לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת

מיסוי פנסיוני 2015

 

 

צוות המומחים של פורשור מעמיד לרשותך מידע שיכול לחסוך לך מאות אלפי ₪

בתשלומי מס לאורך שנים:

 

טבלת פרמטרים למיסוי פנסיוני - מעודכן לשנת 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלת פרמטרים - מעודכן לשנת 2014

 

 

מס שולי

עד שכר

הכנסה למדרגה

מס %

מס במדרגה

מס מצטבר

5270

5270

10%

527

527

9000

3730

14%

522

1,049

13990

4990

21%

1,048

2,097

19980

5990

31%

1,857

3,954

41790

21810

34%

7,415

11,369

כל שקל נוסף

48%

מס נוסף של 2% מעל 67560

 

נושא:

 

שווי נקודת זיכוי                                                            

 218

*לשנה - 2616 ₪.

 

קצבה מזכה חודשית לפי סעיף 9א שבגינה

מגיע פטור ממס.

8,460

*פטור מס בשיעור 35% מגיע רק "בגיל פרישה" או

למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה של 75%

 

 

תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס

לכל שנת עבודה

12,340

*מענק חלקי יחסי גם לחלק משנת עבודה

 

תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס

לכל שנת עבודה

24,700

*מענק חלקי יחסי גם לחלק משנת עבודה

 

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת

 לפי סעיף 47

8,700

*לשנה - 104400 ₪ לעמית שאינו מוטב.

 

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה שאינה ממשכורת

 לפי סעיף 47

12,300

*לשנה - 147600 ₪ לעמית שאינו מוטב.

 

הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס ל

פי סעיף 45א

לשנה - 2028 ₪ לעמית שאינו מוטב.

169

 

 

 

ההכנסה המירבית שבגינה מגיע זיכוי ממס

לפי סעיף 45א

17,400

*לשנה - 208800 ₪ לעמית מוטב

 

הכנסה מירבית לסעיף 47

34,800

*לשנה - 417600 ₪ לעמית מוטב. מי ששכרו המבוטח

על ידי המעסיק עולה על הכנסה זו אינו זכאי לסעיף 47

 

תקרת שכר להשתלמות לשכירים

15,712

*לשנה - 188544 ₪.

 

תקרת הכנסה קובעת של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות

לעצמאים

263,000

*התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א)

 

 

תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים

18,480

  *תקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס רווחי הון

 

 שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/קצבה               4,300 

(יתכן שישתנה עקב שינוי בחוק)

 

 ההוצאה שמותרת בניכוי לחברה בשל הפקדה בקופת גמל לפיצויים

 ו/או לקצבה בשל "חבר בעל שליטה"  1,028

 *לשנה - 12336

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל