חוקים ותקנות האוצר כולל זכויות עובדים

זכויות עובדים בביטוח פנסיוני ובייעוץ פנסיוני

 

עובד יכול להחליט באופן בלעדי על מנגנון הביטוח הפנסיוני, כולל הגוף (חברה/גוף מוסדי), מכשיר(ב. מנהלים/קרן פנסיה/קופת גמל/השתלמות)  שבו הוא מעוניין ללא התערבות המעסיק.

  • אסור למעסיק לקבוע או להתערב בבחירת העובד במכשיר פנסיוני מסוים.
  • זכות זו נשארת לעובד גם אם קיים הסכם קודם או נקבע בחוק (בעבר או עקב הסכמים גורפים/קיבוציים) כי עליו לבחור בסוג מסוים של חיסכון.
  • עובד מעוניין כי כספי החסכון הפנסיוני שלו ינוידו לקרן פנסיה , על אף  שאצל המעסיק שלו נהוג  להפריש עובדים לחיסכון פנסיוני מנהלים.  
  • המעביד חייב לבצע  את החלטת העובדים שרצו בכך  ולהעביר את הכספים לגוף מוסדי במסלול קרן פנסיה.

      כיצד ?

  • הזכות הזאת לעובדים ניתנת באופן אוטומטי ללא קשר וללא צורך באישור מיוחד והעובד אינו מחוייב לחתום למעסיק על שום מסמך "ויתור על מודל".
  • זכותו של כל מועסק להחליט אודות  המכשיר שבאמצעותו יבוטח לימי  לפרישה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) וכן את הגוף שינהל את החיסכון הפנסיוני.
  • אם מועסק, קיבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי או השיג בעצמו  תנאים טובים יותר או מסלול מתאים לו יותר מאלו שהמעביד שלו  מציע (למשל התאמת הכיסוי הביטוחי בעליות נמוכות יותר, דמי ניהול וכו') - המעסיק מחויב להפריש לחיסכון שבו בחר עובד ובתנאים אותם הצליח העובד להשיג.

 

 

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל