נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות

הפרדת ייעוץ משיווק בחוק

 

חוקים שאינם נאכפים - על הפרידה והתלות של רשות שוק ההון ומשרד האוצר

 

אנו נדבר על מצב בו ישנם גורמים שמנצלים את היעדר האכיפה המתקיים בתחום הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי וכיצד תוכלו אתם להישמר בקלות ממי שקורא לעצמו "יועץ" בניגוד לחוק, אך נפתח ברקע על המצב שהביא להפקרות המתרחשת כיום.

 

היום בו יצאו אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון לעצמאות היה יום חגיגי בחודש אוקטובר 2016, בו הכריז שר האוצר כחלון כי מעתה אגף חשוב זה יהפוך לעצמאי וינותק הקשר בינו לבין משרד האוצר. המטרה שעמדה לנגד מובילי המהלך הייתה ראוייה - חיזוק רשות שוק ההון כרגולטור עצמאי וחזק בדומה למשל לרשות לניירות ערך. עד כאן הכל נראה חיובי, אך בפרקטיקה התבררו הדברים כשונים מאשר הכוונות עמם יצאו לדרך.

 

מדוע סובלים האזרחים? ההשפעה בשטח של עצמאות רשות שוק ההון

 

האזרחים סובלים משחיקת כוחו של רגולטור שהיה אמור לקדם את האינטרסים שלהם, ובין השאר את אכיפת החוק הקיים המבדיל בין גורם שזכה לרישיון מיוחד לייעוץ פנסיוני לבין גורם שזכה ברישיון רגיל לשיווק פנסיוני, והוא מבצע פעילות שיווקית במסווה של ייעוץ.

 

כוחה של רשות הוא לחולל תהליכים סמי-חקיקתיים ללא הצורך בחקיקה ראשית (חיקוק בכנסת). רשות יכולה להוציא הוראות מחייבות ולהפיץ צווים וכן להנחות בידע מקצועי בתחומה על ידי חוזרים ועוד. לכאורה הייתה אמורה הרשות החדשה והעצמאית להתחזק, אך נראה שהריחוק שנוצר עם הפרדתה ממשרד האוצר פעל בדרך הפוכה וכיום מצבה נראה חזק פחות ממה שציפו יוזמי המהלך. אחד הגופים החשובים לציבור הנו המפקח על הביטוח, לדוגמא. עד ההפרדה ממשרד האוצר היה המפקח חבר בהנהלת המשרד וחלק ממקבלי ההחלטות: כיום נותק קשר חשוב זה והגוף החיוני כל כך מוצא עצמו רחוק ממעגל מקבלי ההחלטות.

 

למה לא נאכפת הפרדה בין יועצים פנסיוניים אובייקטיביים למשווקי פנסיות?

 

כאן טמון הבסיס המרכזי לבעייתיות שנוצרה ביחסים: הייתה פרידה, אך הרשות מתקיימת על דמי המזונות. אגף התקציבים באוצר הוא זה שעדיין אחראי לתקצב את רשות שוק ההון העצמאית. למרות הניתוק, העובדה שהאוצר מתקצב את רשות שוק ההון גורמת לסוג התלות הבעייתי בקשר הזה: ניגודי אינטרסים נוצרים והרצון של הרשות לקדם מהלכים מכריעים וקריטיים לאזרחים - ולמשל אכיפת ההפרדה שקבע החוק בין סוכני ביטוח וגופים אחרים המשווקים פנסיות ומקבלים עמלות ישירות או עקיפות לבין מי שהוא יועץ פנסיוני וביטוחי אובייקטיבי - נושא חיוני זה הוא דוגמא למקום בו זקוקה הרשות או לגיבוי ממשרד האוצר - או לעצמאות אמיתית, שכן למרבה הצער הוא אינו נאכף.

 

ההבדל בין יועץ פנסיוני בעל רישיון ייעוץ אובייקטיבי לכל גורם אחר בשוק

 

אחד החוקים שנועדו לחולל מהפכה לטובת האזרחים הוא חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים [עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני] משנת 2005. אחת המטרות של החוק היתה להבדיל בין מי שמעניק לך ייעוץ פנסיוני מקצועי אובייקטיבי ונקי מכל קשר כלכלי עם גופי הפנסיה והביטוח, לבין מי שיכול לשווק תוכניות פנסיה במסווה של "ייעוץ" - ובפועל זה כולל את כל מי שמקיים קשר כלכלי ישיר או עקיף עם קרנות פנסיה או חברות ביטוח, גמל וכד'. זהו כלל מאוד פשוט והחוק בהיר מאוד בסוג הרישיון שניתן לאדם.

 

 

 

בדיקת רשיונות: איך תדעו שמולכם יועץ אובייקטיבי ולא משווק במסווה?

 

הביטו ברישיון שלו ובדקו ראשית - האם הינו סוכן, משווק או יועץ!

במידה ומדובר ביועץ או תאגיד ייעוץ בדקו ברישיון בו מפורטים מתחת לשמו התנאים בהם הוא רשאי לפעול. שימו לב: רק ייעוץ אחד יכול להיקרא על ידכם "אובייקטיבי לחלוטין", והוא עבור גורם שרישיונו אוסר עליו לקיים קשר כלכלי עם גופים הקשורים בביטוח פנסיוני.

 

 

  1. רישיון סוכן - זה בעצם רישיון לשווק לכם מוצר פנסיוני. סוכנים רבים מציגים זאת בייעוץ או תכנון, אך זוהי פעילות שיווקית. החוק מטיל סנקציות על השימוש במילה ייעוץ ללא רישיון מתאים.

  2. רישיון יועץ או תאגיד ייעוץ "רגיל" - הרישיון הרגיל בדומה לרישיון הסוכן לעיל גם הוא אינו מכיל תנאי שאוסר על המייעץ להיות חתום בחוזה עם גופים מהם הוא מקבל עמלות. על פניו נדרש הייעוץ להיות אובייקטיבי, משום שהיועץ בעל רישיון כזה מקבל עמלה זהה מהגופים עימם הוא חתום על עמלות הפצה אך ניתן להניח כי לקיום קשר כלכלי עלולה להיות השפעה על כך, כיוון שהיועץ או תאגיד הייעוץ לא ימליץ על גופים שאינם משלמים לו גם במקרה והתוכניות בגופים אלה מתאימים ללקוח הספציפי וכן משום שבייעוץ כזה יתקשה היועץ או תאגיד הייעוץ להמליץ על הפחתת דמי ניהול (מהם הוא "גוזר את עמלתו"  למשל או פעולות אחרות שגורעות מהרווח של הקרנות.

  3. רישיון ייעוץ "מיוחד": זהו הרישיון הרצוי והנדיר ואנו גאים להיות התאגיד הראשון בישראל שזכה ברישיון מיוחד זה. תחת תנאי רישיון זה תוכלו לקרוא כי נאסר עלינו במפורש לקבל שכר, עמלות או לקיים קשר כלכלי עם גופים פנסיוניים או חברות ביטוח. משמעות הדבר היא שרק אתם שוכרים אותנו ואנו פועלים אך ורק בשמכם ולמען האינטרס שלכם.

    זהו הבדל מהותי מכל שאר סוגי הרישיונות, וזהו הייעוץ היחידי הראוי להיקרא "אובייקטיבי"!

 

למרבה הצער, למרות שהחוק מחייב במפורש להציג בפני הלקוח את סוג הרישיון והתנאים שבו וכן מחייב לתלות ולפרסם אותם באופן ברור - דבר זה לא נעשה: החוק מטיל עונשים כבדים על גורמים העושים שימוש במונח "ייעוץ" ללא הרישיון המתאים, אך בהיעדר אכיפה ניתן לראות את הפרת החוק הזו בדרך קבע וכיצד אזרחים נותרים ללא הגנת הרשויות בפני מידע מוטעה. אנו מאמינים כי גם עובדי משרד המפקח על הביטוח זוכים לשיחות טלמרקטינג בהם מוצע בניגוד מוחלט לחוק "ייעוץ" שהוא בפועל שיחת מכירה מטעה ועלול להכיל שפע של עיצות אחיתופל.

 

מה תוכלו לעשות כדי להבטיח שאתם זוכים לייעוץ אובייקטיבי אמיתי ונקי?

 

בקשו להביט ברישיון וקראו מה מופיע בו. מעטים מהאזרחים מודעים לחובת קיום רישיון ומעטים פחות מכירים את תנאי הפעולה המפורטים בו: אנו מעניקים לכם ידע יקר זה כך שתדעו מיהו הגורם הניצב מולכם, באיזה מסגרת הוא פועל ומה מאפשר לו הרישיון שלו.

 

שאלו את עצמכם האם מי שמעניק מצד אחד ייעוץ שאמור להיטיב עמכם, ראוי שיתפרנס מהצד השני מהקרן הגובה מכם דמי ניהול, למשל. קשה לראות איך יפעל אדם להכחדת מטה לחמו. דעו כי החוק מחייב במקרים מסויימים לקבל את הסכמתכם בכתב לכך שה"יועץ" יקבל עמלות מקרנות הפנסיה - שימו לב שתנאים אלו לא נבלעים בים של סעיפים, ושאלו מפורשות את האדם על כך.

 

לאורך שנים ארוכות אנו מעניקים ייעוץ אובייקטיבי אמיתי ומשיגים עבורכם ביטחון בתחום הפנסיה והביטוחים שלכם. הייעוץ שלנו מוענק תחת התנאים המוקפדים ביותר ובניתוק כלכלי מלא מכל גוף: אנו מבטיחים להציג לכם כיצד תוכלו לחסוך יותר ולחסוך יותר נכון כבר משיחת הייעוץ הראשונה.

 

בדקו בקלות האם אתם מבוטחים כהלכה ואינכם מפסידים הון על כפל ביטוחים או דמי ניהול שערורייתיים. הצוות המיומן שלנו לשירותכם בכל עת עם מסורת של שירות אישי וליווי מקצועי קשוב, אחראי ואדיב.

 

 

 

מלא טופס עכשיו ונבדוק יחד האם גם לכם נוכל לחסוך עשרות אלפי ש"ח ויותר!

 

*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון נייד
נושא

צור קשר


            צלצל עכשיו 

        

         1-700-700-913
           073-7863562
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל