אם אתם שכירים, עצמאיים או בעלי שליטה - אם הכסף שלכם ועתידכם חשובים לכם!

רוצים להגדיל את העושר המשפחתי ולבטל תשלומים מיותרים? 
חברת פורשור מומחים בע"מ הינה תאגיד ייעוץ אובייקטיבי משנת 2005   
והראשונה ללא קשר לגופי ביטוח ופנסיה
(צילום רישיון  למטה)
  • תכנון ובדיקת תשלומים לתוכניות פנסיוניות
  • בדיקת תשלומי ביטוח אישי (חיים, בריאות) 
 
             
         1-700-700-913    פרטיכם לא יועברו לשום גורם!
 
* שם פרטי
*משפחה
*דוא"ל
*ט.נייד
נושא

   לשיחה עם נציג 

 073-7863562

                                                                  

                      

  חזרה למעלה

 

 

 

הוזלת ביטוחי חיים, בריאות ופנסיה

 

הוזלת ביטוחי החיים  לאחרונה ע"י המפקח על הביטוח בסדר גודל של כשליש העלות מצדיקה פעולה מצד המבוטחים .

המהפכה  בביטוח מנהלים, בקרנות הפנסיה ובביטוחים הפרטי מתנהלת לאיטה.

 

משרד האוצר והפיקוח על שוק ההון ,המפקחת על הביטוח דורית סלינגר ועכשיו על ידי המפקח  על שוק ההון,  מאפשרת הוזלה רצינית בעלויות ביטוחי בריאות וסיעוד בדמי ניהול בקרנות פנסיה, הקטנת מחירים משמעותית של ביטוחי חיים.

 

השינוי משפיע גם על רכישת ביטוחי חיים, ביטוחי משכנתה, גם בביטוחי חיים בביטוחי מנהלים וביטוח פנסיוני לעצמאיים.

 גם עלויות החיסכון בקרנות הפנסיה כולל מחיר ביטוח שארים למקרה מות המבוטחעשוי להשפי על גדול משעותי בפניסה הצפויה לחוסך משום חלק גדול יותר של ההפרשות החודשיות לחסכון  ופחות לבטוח.

משעות ההנחה בתעריפי ביטוח החיים עפ"י הערכת המפקח על שוק ההון הינה משמעותית ביותר ומגיעה לכדי כ 30% .

 

 למבוטחים חדשים או כאלה שמודעים לשינוי ויפעלו וידרשו המשעות הינה כבירה

.

נכון, חברות הביטוח מחויבות להוזיל התעריפים למבוטחים אשר לא חלה הרעה במצבם הבריאותי מאז רכשו את הביטוח אך לבעלי ביטוחי מנהלים יש לפנות לחברות הביטוח ולבקש ביטול האלמנט הבטוח למקרה מוות ולרכוש ביטוח חיים "סטנד אלון" בכל חברה שתציע להם מחיר ראוי ומוזל.

כצפוי. מרבית המבוטחים החוסכים בעיקר במסגרת "ביטוחי מנהלים", לא רק שאינם מודעים לאפשרות לחסוך בקרן פנסיה בה ניתן להוזיל העלות של ביטוח החיים אלא גם בסבירות רבה יימנעו מלפנות לחברות הביטוח בדרישה להוזלה משמעותית זו.

במקרים של שכירים ובעלי שליטה המשתכרים שכר גבוה, בדרך כלל מפוצלות ההפרשות בין הפרשה לקרנות הפנסיה לבין הפרשות בביטוח מנהלים וכן לרוב משולמים גם סכומים ניכרים חודשיים לביטוחים פרטיים שונים.

נראה שלסוכני הביטוח אין אינטרס לסייע למבוטחים בתחום זה משום ניגוד האינטרסים וההשפעה השלילית של ההוזלה על עמלות הסוכנים ולכן על המבוטחים לסמוך על עצמם ולדרוש מהגופים את ההוזלה שנקבעה בחוק או להסתייע בגופי ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי שיבצעו ניתוח צרכים מקדים למשפחה, ייבדקו את סכומי הביטוח הנדרשים ואת הביטוחים הקיימים.

לאחר בדיקת הצרכים המקצועית על היועץ הפנסיוני לבדוק את כל התיק הביטוחי והפנסיוני של המשפחה, לאתר את היקף הביטוח המיותר או החסר , את עלותו ולהכין דרישה לשינויים הן בסכומי הביטוח והן בעלותו לחברות הביטוח וקרנות הפנסיה.

חשוב מאד לערוך את הבדיקה לשני בני הזוג (במקרה של תא משפחתי כלכלי משותף) במקביל משום שברוב המקרים יתברר כי מעבר לביטוח שמשולם ע"י בן זוג אחד עבורו, קיימים ביטוחים עבורו המשולמים על ידי בן/בת זוגו.

נכתב ע"י:

דניאל טל – יועץ פנסיוני

מנכ"ל פורשור מומחים בע"מ , תאגיד ייעוץ פנסיוני

 

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל